Chuyên đề

Nhận diện và đấu tranh chống lại những quan điểm thù địch trong thời đại số

D.N.S.G 07/01/2024 09:11

Tại TP.HCM cũng như các tỉnh thành trên cả nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chống đối chính trị đã và đang lợi dụng mặt tích cực của “cuộc cách mạng công nghệ 4.0” để chống phá thành quả cách mạng nước ta, nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Vì thế, mỗi đảng viên, quần chúng nhân dân cần nhận diện, đấu tranh với các thủ đoạn tinh vi của chúng.

Nhận diện chiêu trò “lộng giả thành chân”

Hiện các thế lực thù địch đã làm giả các website, blog, facebook, fanpage… của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có uy tín để đăng tải thông tin xuyên tạc, tình hình chính trị - kinh tế - xã hội, xuyên tạc về bản chất chế độ xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc, hạ uy tín các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chúng tìm ra những website có lỗ hổng bảo mật; cổng thông tin điện tử để sửa chữa, chèn thêm đường dẫn đăng tải nội dung, thông tin giả mạo, văn hóa đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, vi phạm thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của dân tộc… Các đối tượng thù địch còn chèn, chỉnh sửa nội dung bài viết, cắt ghép hình ảnh trên các website, cổng thông tin điện tử làm sai lệch bản chất thông tin, dẫn đến sự mơ hồ mất cảnh giác cho người tiếp nhận thông tin, từ đó thúc đẩy “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”, tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức và lối sống… của nhiều giai tầng xã hội, nhất là với tầng lớp thanh thiếu niên.

tp.hcm.jpeg

Các thế lực thù địch này đã lập ra hàng loạt các blog, website, mạng xã hội kết hợp với các loại hình thông tin khác như: báo viết, báo hình, báo nói... để thu hút lượng người vào truy cập, nhằm thao túng tâm lý, qua đó truyền bá các quan điểm, tư tưởng sai trái, phục vụ ý đồ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc theo hướng “mưa dầm thấm lâu”.

Để thu hút sự tò mò của người đọc, người xem các đối tượng thù địch đặt tên trang mạng, blog và đặt các tiêu đề, cũng như tên bài viết với những ngôn từ “giật gân”, “kêu”, “gây sốc”; đăng tải tin, bài viết, video clip có nội dung thật giả lẫn lộn, thổi phồng, phá hoại tư tưởng, “đánh võng dư luận”; làm giảm niềm tin, tạo sự nghi ngờ về phẩm chất, uy tín, năng lực của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, với chiêu trò “lộng giả thành chân”.

Hiện nay, các đối tượng thù địch chuyển hóa các bài viết có sẵn thành thể thơ hoặc bài hát, những câu vè rồi đăng tải lên các kênh âm nhạc trực tuyến, các trang như: Facebook, Youtube, Tiktok… với giai điệu theo xu hướng thị trường để dè biểu, giễu nhại những thành quả của Đảng và Nhà nước ta, cũng như lợi dụng các vụ án quan chức nước ta “nhúng chàm”, không vượt qua cám dỗ tiền và quyền lực trong thời gian qua để khoét sâu, tô vẽ, quy chụp với ý đồ “sai phạm toàn là đảng viên, cán bộ cốt cán…”, “tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam là bán nước, mất hết biển đảo”, “Đừng tin Cộng sản nói, hãy nhìn Cộng sản làm”… là những thuật ngữ mà những đối tượng thù địch đang rêu rao.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tìm cách tập hợp những người có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin, có trình độ cao nhưng bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về đạo đức, về lối sống, những người dân nhẹ dạ cả tin, nhất là phụ nữ, những người có dính dáng tới chế độ cũ tại TP.HCM, sau đó bọn chúng tiếp cận, mua chuộc, ru ngủ, lôi kéo tham gia chống phá với nhiều cách làm khác nhau.

Bọn thù địch đã thành lập các đài phát thanh, kênh truyền hình trên Internet, như: BBC, VOA và các phần mềm chuyên dụng để chống phá Việt Nam và Đảng bộ TP.HCM. Một số tổ chức phản động lưu vong cũng lợi dụng phương thức này để phá hoại tư tưởng của Đảng, Nhà nước ta như: “Đảng vì dân”, “Việt Tân”, Radio Chân trời mới”…

Trong thời gian qua, được sự hà hơi, tiếp sức của đối tượng phản động Bùi Quang Vinh, Nguyễn Hoàng Huy Đức, Lisa Phạm, Trương Quốc Huy, Lê Văn Thương, Trần Minh Nhật… đã phát tán các tài liệu trên các trang web phản động có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam và phát tán tờ rơi có nội dung xuyên tạc chính quyền “đàn áp tôn giáo”, không nhân quyền…

Với mưu ma chước quỷ, ngông cuồng, ảo tưởng sức mạnh, thâm độc, xảo quyệt, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, chống đối chính trị đã và đang kêu gọi “Biểu tình ảo trên không gian mạng”. Chúng thực hiện bằng cách cách huy động, kêu gọi tất cả các tài khoản trên mạng xã hội gắn các biểu ngữ phản đối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước ta, tạo ra hiệu ứng đám đông.

Vững vàng tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác

Trước hết, cần nâng cao nhận thức, vai trò cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong việc khai thác, sử dụng Internet và các nền tảng mạng xã hội. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, người đứng đầu quận huyện, TP. Thủ Đức, cơ quan, đơn vị cần nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò, trách nhiệm, tiền phong, gương mẫu nêu gương trong việc khai thác, sử dụng Internet và các nền tảng mạng xã hội. Cần phát huy những điểm mạnh của nền tảng mạng xã hội để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về bảo vệ tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên ở TP.HCM tự giác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW.

ve-nguon.jpg
Đoàn doanh nhân TP.HCM dâng hương tại Nhà tưởng niệm cố Thủ tướng Phan Văn Khải tại Củ Chi

Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung lãnh đạo kiện toàn, xây dựng phát triển lực lượng đấu tranh theo hướng chủ động tạo thế liên hoàn, vững chắc, có bộ phận nòng cốt, chuyên sâu, tập hợp lực lượng rộng rãi; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh.

Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM tiếp tục thêm nữa những động thái tích cực trong việc phát hiện, xử lý các trang web, blog, “diễn đàn” thường xuyên đăng tải những nội dung xấu, thù địch; phát hiện âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền chống phá của chúng trên không gian mạng, kịp thời nhận diện những phương thức, thủ đoạn mới; phát hiện cá nhân, tổ chức sở hữu, quản lý, điều hành các trang mạng xã hội thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền chống phá cách mạng Việt Nam để có biện pháp xử lý, ngăn chặn, dập tắt kịp thời.

Cấp ủy, các tổ chức đảng cần chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của từng đảng viên để có biện pháp phù hợp để giải quyết dứt điển, kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đảng viên. Kịp thời phát hiện đảng viên tham gia các hội, nhóm trái quy định của Đảng, Nhà nước, lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo của công dân để gây ảnh hưởng xấu đến nội bộ Đảng.

Thành phố cần nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019, của Bộ Chính trị, “Về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền” để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, Thành phố, các tổ chức, cơ sở Đảng cần kịp thời khen thưởng các cá nhân, tổ chức trong việc xây dựng bảo vệ thành quả của Đảng bộ Thành phố.

Các quận huyện và TP. Thủ Đức tổ chức cơ sở đảng xây dựng lực lượng cộng tác viên cơ sở. Xây dựng các trang cộng đồng để đăng tải tin bài bài,video clip bài theo nhóm các chủ đề nhằm đấu tranh phản bác, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; đấu tranh ngăn chặn, phản bác từ sớm, từ xa các luận điệu xuyên tạc, bóp méo mó sự thật nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng ta nói chung và Đảng bộ TP.HCM nói riêng.

Ban Chỉ đạo 35 các quận huyện và TP. Thủ Đức và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 35 các quận huyện và TP. Thủ Đức phải thường xuyên tổ chức kiểm tra các tập thể, cá nhân về việc triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; khảo sát việc thực hiện Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Một trong những mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI là Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nếp sống, đặc trưng văn hóa của đảng viên và nhân dân thành phố. Vì thế, hệ thống chính trị thành phố cần sôi nổi thực hiện xây dựng các thiết chế Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Các quận, huyện và TP. Thủ Đức liên tục đổi mới về hình thức, nội dung tuyên truyền, khai thác hiệu quả Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đồng bào người dân tộc thiểu số và đồng bào có đạo trên địa bàn.

Ngành tuyên giáo thành phố cấn tăng tốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, kịp thời tham mưu Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, hướng dẫn cấp ủy các cấp rà soát các nội dung thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TP.HCM. Đồng thời, cần tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp thực hiện trên lĩnh vực tuyên giáo, theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thực hiện tổng kết thực tiễn và lý luận 40 năm đổi mới.

Đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp tại TP.HCM tiếp tục nghiên cứu, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI về xây dựng, hình thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Các cơ quan báo chí, xuất bản tại TP.HCM cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân thông quan nền tảng báo chí. Các cơ quan báo chí, xuất bản cần tăng cường vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, ban biên tập các cơ quan báo chí, xuất bản. Báo chí, xuất bản thành phố cần coi trọng hơn nữa công tác xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục... phục vụ nhiệm vụ chính trị gắn với những Nghị quyết, Nghị định, Chương trình hành động của Đảng bộ Thành phố.

Các cơ quan báo chí, xuất bản cần đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên truyền; huy động sự tham gia thống nhất, hiệp đồng tác chiến của các loại hình báo chí… Báo chí cần truyền tải, nhân rộng những yếu tố tích cực, tấm gương người tốt, việc tốt, những giá trị văn hóa nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái của đất nước, dân tộc có vai trò rất quan trọng.

df7107c4a1d40a8a53c5.jpg
Đoàn cán bộ tuyên giáo, báo chí, xuất bản TP.HCM trong "Hành trình qua miền Tây Bắc"

Với những người làm báo, không ngừng học hỏi về công nghệ mạng, truyền thông mạng để phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch ngay trên hệ thống mà chúng đang phát triển. Đồng thời, Thành phố cần tổ chức nhiều hơn nữa các chuyến về nguồn cho đội ngũ những người làm báo, xuất bản, nhằm nâng cao, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, tự hào, tự tôn dân tộc; giúp đội ngũ người làm báo, xuất bản nâng cao bản lĩnh chính trị trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Là cơ quan truyền thông kết nối mạnh, uy tín với doanh nhân, doanh nghiệp

Với định vị là cơ quan truyền thông kết nối mạnh Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), Hội doanh nghiệp các quận, huyện, câu lạc bộ doanh nghiệp tại TP.HCM tiến hành các hoạt động tuyên tuyền, lan tỏa những cách làm hay trong việc đưa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào doanh nghiệp tại TP.HCM. Phát huy những đóng góp tích cực từ Hội thảo “Giải pháp xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM trong Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” năm 2023 của đơn vị tổ chức đến với cộng đồng doanh nghiệp tại TP.HCM gắn với những chuyên đề tuyền thông trên Tạp chí in và Online nhằm giúp mỗi doanh nhân TP.HCM có thể tự hào vì những giá trị, bản sắc khác biệt của doanh nhân TP.HCM; giúp các doanh nhân tiếp tục và không ngừng hoàn thiện, phát huy bản sắc văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp, làm nền tảng và động lực cho doanh nghiệp phát triển liên tục, hiệu quả và trường tồn.

Vinh danh những doanh nhân truyền cảm hứng nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 hằng năm đã trở thành thương hiệu của Tạp chí trong nhiều năm qua được cộng đồng doanh nhân TP.HCM quan tâm, hưởng ứng; phù hợp chủ trương của TP.HCM trong việc động viên, khuyến khích các doanh nhân nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của thành phố cũng như cả nước. Trong năm 2024, và những năm tiếp theo, Tạp chí sẽ phát huy giá trị tinh thần của thành công này, với bộ tiêu chí phù hợp Nghị quyết của Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới...

Hiện nhiều thành phần phản động, thù địch đang xuyên tạc, phủ nhận những tư tưởng kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối quan điểm kinh tế của Đảng ta, với mục tiêu chuyển hóa nền kinh tế nước ta phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Bọn phản động này đang tập trung công kích, kêu gọi dẹp bỏ vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước, xuyên tạc bản chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta, cũng như định hướng phát triển kinh tế của Đảng bộ TP.HCM…

hoi-thao-1(1).jpg
Toàn cảnh hội thảo “Giải pháp xây dựng văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp, doanh nhân trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh" do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức năm 2023

Vì thế, năm 2024 Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn sẽ xây dựng những chuyên đề, tổ chức những hội thảo để cùng chính quyền Thành phố thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng trong doanh nghiệp Nhà nước, bảo đảm để các doanh nghiệp Nhà nước vừa có những thành tựu đột phá trong sản xuất, kinh doanh mà vẫn luôn tuân thủ sự lãnh đạo chung của Đảng và Đảng bộ TP.HCM nói riêng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đóng góp hiệu quả vào mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ TP.HCM đề ra.

Sau năm 1975, đặc biệt sau Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, với sự lãnh chỉ đạo của Đảng, nước ta đã gặt hái những thành công to lớn về chính trị - văn hóa - xã hội; tốc độ tăng trưởng GDP nằm trong nhóm cao hàng đầu thế giới; quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền lãnh thổ, biên giới đất nước được giữ vững… Vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định rõ ràng với chiến lược ngoại giao “Cây tre Việt Nam”, quan điểm lập trường rõ với các nước trên thế giới, kể cả những nước từng là đối đầu, Việt Nam chuyển sang đối thoại, hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với mục tiêu đôi bên cùng có lợi.

Với sự lãnh đạo của Đảng, nước ta không chỉ tự lực tự cường vươn lên lớn mạnh về nội lực, mà còn thực hiện trách nhiệm với quốc tế trong việc giữ gìn hòa bình chung. Cùng với tinh thần vốn của có của dân tộc, toàn thể nhân dân Việt Nam càng thắt chặt trên hơn nữa tinh thần đại đoàn kết toàn dân gắn với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì thế, các thế lực phản động, xem đây là cái gai nhọn trong mắt của bọn chúng.

Với sự hà hơi, tiếp sức của nhiều thế lực khác nhau, các thế lực phản động đang ngày đêm chống phá lại thành quả của Đảng và nhân dân ta xây dựng. Bọn chúng dùng mọi thủ đoạn, âm mưu với chiêu trò gian xảo, tinh quái… nhất là việc tận dụng nền tảng mạng xã hội. Vì thế, để bảo vệ thành quả của Đảng và Nhà nước, mọi đảng viên, quần chúng nhân dân, các cơ quan tổ chức… phải tỉnh táo nhận diện được bản chất của chúng, đồng thời vững vàng tư tưởng, đấu tranh, bài trừ, thủ tiêu các ý đồ xấu xa của các thế lực thù địch ngay từ trong trứng nước.

Đảng viên và quần chúng nhân dân, phải tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chỉ đạo của Đảng, lãnh đạo của Nhà nước; mỗi người là một pháo đài trong cuộc chiến chống lại các thế lực phản động, thù địch để xây dựng đất nước “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nổi bật
Đọc nhiều
Nhận diện và đấu tranh chống lại những quan điểm thù địch trong thời đại số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO