Quản trị

Sức mạnh GenAI trong các doanh nghiệp gia đình

Minh Vy 16/06/2024 - 13:49

Thế hệ kế nghiệp (NextGen) tại Việt Nam nhìn nhận trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI - GenAI) không chỉ đơn thuần là một sự đổi mới công nghệ mà còn là chất xúc tác để tái định hình hoạt động kinh doanh, chiến lược và trải nghiệm của khách hàng.

Khảo sát báo cáo Thế hệ kế nghiệp (NextGen) toàn cầu “Thành công trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo” năm 2024 của PwC - NextGen Việt Nam cho biết, dẫn dắt doanh nghiệp trong thời kỳ đầu của kỷ nguyên công nghệ, mục tiêu trọng tâm của NextGen Việt Nam năm 2024 vẫn là đảm bảo tăng trưởng kinh doanh. Bên cạnh mục tiêu về tăng trưởng kinh doanh, áp dụng công nghệ cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của NextGen trong hai năm tới.

doanh-nghiep-gia-dinh-viet-len-ke-hoach-ke-thua-1.jpg

Thế hệ lãnh đạo tương lai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng công nghệ, họ cho rằng, sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố then chốt tạo nên thành công trong kinh doanh đã thể hiện tầm nhìn rõ ràng của NextGen khi bước vào kỷ nguyên mới. 77% lãnh đạo doanh nghiệp dự đoán rằng GenAI sẽ ảnh hưởng và tạo ra những thay đổi đáng kể trong cách thức doanh nghiệp của họ kiến tạo, phân phối và nắm bắt giá trị trong vòng ba năm tới.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam chỉ đang ở giai đoạn đầu áp dụng những công nghệ mới, với 64% hiện vẫn chưa bắt đầu tìm hiểu về AI.

58% NextGen tại Việt Nam bày tỏ lo ngại về nguy cơ gia tăng rủi ro an toàn bảo mật thông tin liên quan đến việc áp dụng GenAI.

Để giảm thiểu những rủi ro này, NextGen Việt Nam được khuyến khích thiết lập các khuôn khổ quản trị rõ ràng cho việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm, đảm bảo việc triển khai công nghệ AI một cách có đạo đức và hiệu quả. Cách tiếp cận này cũng sẽ giúp các doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam củng cố niềm tin với các bên liên quan và định hướng tương lai cho sự thành công lâu dài và bền vững của doanh nghiệp trong bối cảnh AI đang phát triển.

27%: doanh nghiệp gia đình tại Việt Nam cho biết họ đang tìm hiểu và thử nghiệm các sáng kiến liên quan đến AI.
76%: NextGen Việt Nam có thể sẽ tham gia vào các sáng kiến liên quan đến AI trong tương lai.
82%: NextGen quan tâm tích cực trong việc tìm hiểu về GenAI
55%: NextGen cho rằng họ am hiểu về GenAI.
67%: NextGen Việt Nam còn chia sẻ sự đồng thuận về tiềm năng của GenAI như là một công cụ mạnh mẽ để chuyển đổi kinh doanh.
72%: Thế hệ NextGen cho biết họ đã tham gia vào quá trình xây dựng kế hoạch chuyển giao
36%: Thế hệ lãnh đạo tương lai nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng công nghệ
33%: Đảm bảo rằng nhân viên có những kỹ năng cần thiết để nắm bắt công nghệ mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sức mạnh GenAI trong các doanh nghiệp gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO