Sách hay

Giới thiệu sách về chủ nghĩa xã hội của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM

Tâm An 29/08/2023 20:41

Ngày 29/8/2023, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Báo Người Lao Động, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật - chi nhánh TP.HCM tổ chức buổi giới thiệu sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ra mắt bạn đọc vào tháng 2/2022, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đến nay số lượng bản in và phát hành của sách này đã gần 30.000 bản. Cuốn sách cũng được biên dịch, xuất bản ra nước ngoài, đã biên dịch ra 7 ngoại ngữ (Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan).

sach1.jpg
Buổi giới thiệu sách thu hút sự chú ý của các khách mời và nhiều phóng viên báo chí

Cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giúp lan tỏa ý nghĩa chính trị, góp phần tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa của Việt Nam ra thế giới. Qua đó, giúp bạn bè quốc tế và kiều bào ở nước ngoài hiểu thêm về đất nước, con người, văn hóa, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Theo ông Thân Ngọc Anh - Trưởng Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị khu vực II, cuốn sách nêu bật 7 vấn đề. Đó là phải lấy nhân dân làm trung tâm, vì nhân dân, hướng đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; xây dựng chủ nghĩa xã hội phải trải qua thời kỳ quá độ lâu dài với muôn vàn khó khăn, thách thức; phát triển kinh tế theo hướng bền vững, gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, giải quyết hài hòa các lợi ích, các vấn đề xã hội; trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội phải vừa xây, vừa chống, vừa học hỏi, vừa hoàn thiện thể chế, không được nóng vội, chủ quan duy ý chí; phải xây dựng, củng cố, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; xác định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình đổi mới, hội nhập; trong quan hệ quốc tế, phải luôn giữ vững lập trường, quan điểm thêm bạn, bớt thù; phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực. Luôn vì sự tiến bộ, công bằng, bình đẳng, đóng góp vào sự phát triển chung của thế giới.

sach2(1).jpg
Bà Tôn Nữ Thị Ninh chia sẻ tại chương trình

Trong chương trình, bà Tôn Nữ Thị Ninh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại EU và Bỉ, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình TP.HCM đã trình bày nội dung về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam hiện đại và mang đậm bản sắc dân tộc - trường phái ngoại giao cây tre.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Giới thiệu sách về chủ nghĩa xã hội của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO