Vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng hơn 43%

HT| 02/03/2023 07:00

Theo Cục Thống kê TP.HCM, trong hai tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào thành phố đạt 332,3 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng hơn 43%

Cụ thể, TP.HCM cấp mới giấy chứng nhận đầu tư 101 dự án với vốn đăng ký 97,7 triệu USD, tăng 22,8% về vốn so với cùng kỳ; trong đó hoạt động xây dựng có hai dự án, vốn đăng ký 54,5 triệu USD, chiếm 54,8% vốn đăng ký cấp mới; kế đến là hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 39 dự án, vốn đăng ký 31,3 triệu USD, chiếm 32,0%. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 30 dự án, vốn đăng ký 7,4 triệu USD, chiếm 7,6%; hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo có hai dự án, vốn đăng ký 3 triệu USD, chiếm 3,1%.

Về nhà đầu tư, Singapore dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 23 dự án, vốn đăng ký 76,6 triệu USD, chiếm đến 78,4% vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc có 9 dự án, vốn đăng ký 4,8 triệu USD, chiếm 4,9%; Đài Loan (Trung Quốc) có 4 dự án, vốn đăng ký 4,2 triệu USD, chiếm 4,3%. Hàn Quốc là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất trong hai tháng đầu năm 2023, đạt 16,4 triệu USD, chiếm 34,4% vốn đăng ký điều chỉnh. Singapore và Hàn Quốc là hai quốc gia có tỷ trọng vốn góp cao nhất lần lượt chiếm 64,3% và 11,7%.

Cũng trong hai tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thành phố 29 lượt dự án điều chỉnh vốn đăng ký với số vốn tăng 47,6 triệu USD, trong đó hoạt động thông tin và truyền thông có 13 dự án, vốn đăng ký 22,2 triệu USD, chiếm 46,6% vốn đăng ký điều chỉnh; hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy sáu dự án, vốn đăng ký 19,1 triệu USD, chiếm 40,1%.

Đối với hoạt động góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp, trong hai tháng đầu năm 2023, thành phố có 275 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện với vốn góp là 187 triệu USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ; trong đó hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có số vốn góp đạt 130,5 triệu USD, chiếm 69,8% tổng vốn góp; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 33 triệu USD, chiếm 17,6%; hoạt động vận tải kho bãi 7,7 triệu USD, chiếm 4,1%; hoạt động kinh doanh bất động sản 6,1 triệu USD, chiếm 3,3%.

Theo Cục Thống kê TP.HCM, tính đến ngày 20/2/2023, trên địa bàn thành phố có 11.447 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn đạt gần 56,33 tỷ USD; 24.565 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 23,98 tỷ USD. Tính chung tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài cấp mới, vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp vào thành phố đạt gần 80,31 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM tăng hơn 43%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO