Kinh tế số

TP.HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý phí, lệ phí

Nguyễn An 06/03/2024 - 10:53

UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan báo cáo kết quả giám sát việc triển khai, thực hiện Luật Phí và lệ phí, Luật Giá trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và các doanh nghiệp phải hoàn thiện hệ thống một cửa của TP.HCM để tăng cường thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và áp dụng dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí, giá. Đồng thời, các đơn vị phải ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý phí, lệ phí, giá nhằm tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp.

screenshot_11.png

Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị phải thực hiện rà soát, nghiên cứu và đề xuất danh mục phí, lệ phí mới hoặc điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã có theo thẩm quyền quy định (nếu có) theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Song song đó, UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị xây dựng đề án và trình Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM ban hành các loại phí chưa ban hành thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố theo danh mục phí và lệ phí kèm theo Luật Phí và lệ phí. Cùng với đó là phối hợp rà soát các loại phí, lệ phí đã ban hành không còn phù hợp với Luật Phí và lệ phí và các quy định pháp luật có liên quan. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí và giá theo thẩm quyền quy định.

UBND TP.HCM đã giao cho Thanh tra Thành phố giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền. Đồng thời, Sở Tài chính được giao khẩn trương tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.

Thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về phí, lệ phí và giá theo thẩm quyền quy định. Đồng thời, thực hiện định giá hàng hóa, dịch vụ theo thẩm quyền; triển khai, thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về Luật Giá năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý phí, lệ phí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO