Sự kiện

Sắp tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”

Toni Hải 04/04/2024 - 13:48

Nhằm phát huy đạo đức, văn hóa kinh doanh của doanh nhân nhằm phát triển bền vững; hướng tới kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), ngày 14/5 tới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”.

Thực hiện việc phát huy Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân mà Đảng ta luôn chú trọng. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI đã nêu: “Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế… Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc”. Nghị quyết Đại hội XII làm rõ thêm: “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững của đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng và thực hành đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh ngày càng nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp, doanh nhân, người tiêu dùng và xã hội. Đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh là những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, phát huy trách nhiệm với cộng đồng, tạo dựng lòng tin, sự ủng hộ của khách hàng.

nha_may_diem_tn.jpg

Nhằm động viên, khuyến khích các doanh nghiệp trong công tác xây dựng đạo đức doanh nhân và văn hóa kinh doanh bản sắc riêng, hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2024), Liên Đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”, thời gian dự kiến vào lúc 13 giờ 30, ngày 14/5/2024, tại tầng 7, Tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội.

Doanh nhân, doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự tại đây hoặc đăng ký trực tiếp với Ban tổ chức trước ngày 12/5.

Bà Trần Thị Hoài - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân. ĐT: 0904 822 348. Emai: hthoainguyen@gmail.com

Nổi bật
Đọc nhiều
Sắp tổ chức Diễn đàn “Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa kinh doanh”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO