Việt Nam phấn đấu đạt 85% dân số có điện thoại thông minh trong năm 2022

MH| 17/03/2022 08:18

Đó là mục tiêu quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022. Ngoài ra, một mục tiêu khác là tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 75%.

Việt Nam phấn đấu đạt 85% dân số có điện thoại thông minh trong năm 2022

Kế hoạch hướng tới mục tiêu Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tập trung chỉ đạo, điều phối các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, ưu tiên nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu quan trọng thuộc các chương trình, chiến lược của quốc gia về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Bên cạnh các mục tiêu về phát triển hạ tầng số, kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cũng xác định rõ các mục tiêu quan trọng trong năm nay về phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Cụ thể, về phát triển Chính phủ số, mục tiêu đặt ra trong năm 2022 là đưa tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 80%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 50%; tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% (đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp bộ, cấp tỉnh từ ngày 1/6/2022; đối với thủ tục hành chính tiếp nhận tại bộ phận một cửa cấp huyện từ ngày 1/12/2022).

Cùng với đó, tỷ lệ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trực tuyến đạt 50%. Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng).

Về phát triển kinh tế số và xã hội số, các mục tiêu quan trọng gồm có tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt 50%, tỷ trọng doanh thu thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt 7%, và tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt từ 65-70%.

Theo kế hoạch, có 18 nhiệm vụ trong tâm phân công các thành viên Ủy ban Quốc gia trực tiếp chỉ đạo, đó là phổ cập điện thoại thông minh và cáp quang băng rộng toàn dân; phổ cập danh tính điện tử toàn dân; phổ cập an toàn thông tin mạng, an ninh mạng toàn dân; phổ cập hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; phổ cập dạy học trực tuyến; phổ cập chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa; phổ cập hóa đơn điện tử; phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; phổ biến kỹ năng số;
thúc đẩy toàn diện tất cả các phương thức thanh toán số; phát triển thương mại điện tử, thương mại số; quy hoạch đô thị thông minh; phát triển hệ thống thông tin báo cáo; tăng cường nguồn lực chi nghiên cứu khoa học cho chuyển đổi số; triển khai và đưa vào khai thác cơ sở dữ liệu nông nghiệp; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; điều phối phát triển, kết nối, chia sẻ dữ liệu; điều phối phát triển, sử dụng các nền tảng số.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Việt Nam phấn đấu đạt 85% dân số có điện thoại thông minh trong năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO