Trong nước

TP.HCM sẽ gắn 50 biển công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Khả Thu 08/08/2023 22:24

Ngày 8/8/2023, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã ký ban hành Kế hoạch số 3818/KH-UBND triển khai các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

ben-nha-rong.jpg
Mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM nằm trong nhóm công trình xây dựng, mở rộng các bảo tàng gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong nhóm lĩnh vực văn hóa - xã hội

Các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp thành phố phải có tác động lớn đến đời sống của người dân và sự phát triển của TP.HCM, nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.

Hơn nữa, quá trình thực hiện mỗi chương trình, công trình, dự án có xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đẩu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch.

Về việc triển khai kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ các nội dung thi đua tại Kế hoạch số 974/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND TP.HCM về phát động phong trào thi đua sáng tạo đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Công văn số 4113/VX-UBND ngày 4/11/2022 của UBND TP.HCM để tiếp tục xác định, đăng ký, công bố và triển khai thực hiện các chương trình, công trình, dự án trọng điểm, các phần việc tiêu biểu, có ý nghĩa thiết thực cấp cơ sở và tập trung chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành…

Từ ngày 10/8/2023, kế hoạch sẽ được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn TP.HCM để thực hiện cho đến ngày 30/4/2025. Trong đó, việc tổ chức đánh giá, sơ kết việc triển khai thực hiện kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 20-30/4/2024; và từ ngày 1/3 - 30/4/2025 sẽ tổ chức đánh giá, tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch.

UBND TP.HCM cũng lưu ý, danh sách các chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu trong phụ lục kèm theo Kế hoạch số 3818/KH-UBND chỉ có tính định hướng. Do vậy, trong thời gian thực hiện, có thể bổ sung các chương trình, công trình, dự án tiêu biểu, có ý nghĩa (nhất là các chương trình, công trình, dự án có tính chất an sinh xã hội).

Các chương trình, công trình, dự án được triển khai trên 6 nhóm lĩnh vực, cụ thể:

1. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 18 chương trình, công trình, dự án

2. Lĩnh vực kinh tế: 6 chương trình, công trình, dự án

3. Lĩnh vực đô thị: 19 chương trình, công trình, dự án

4. Lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo: 4 công trình

5. Lĩnh vực cải cách hành chính: 3 đề án

5. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, đối ngoại: 5 chương trình

Dự kiến, UBND TP.HCM sẽ xem xét, lựa chọn 50 chương trình, công trình, dự án tiêu biểu cấp thành phố đạt tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện để gắn biển công trình thi đua cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Việc thực hiện kế hoạch nói trên sẽ phát huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và nhân dân ra sức thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM sẽ gắn 50 biển công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO