Thời sự

5 đối tượng dự kiến được hưởng Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Bạch Khởi 23/05/2024 16:00

Tại dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất rõ về đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ.

Cụ thể, 5 đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư bao gồm: Doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao; Doanh nghiệp công nghệ cao; Doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao; Doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển và Doanh nghiệp có dự án thuộc Danh mục dự án chuyển đổi xanh (ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định này).

Tùy thuộc vào mỗi doanh nghiệp mà sẽ có những tiêu chí, điều kiện hỗ trợ chi phí từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư khác nhau.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao phải đáp ứng điều kiện như dự án ứng dụng công nghệ cao có quy mô vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm; doanh nghiệp đạt doanh thu tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm hoặc có dự án đầu tư với quy mô vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng.

cong-nghiep-cong-nghe-cao-1697443544784684148204.jpg
Tại dự thảo Nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất rõ về đối tượng và điều kiện nhận hỗ trợ từ Quỹ

Mặc khác, doanh nghiệp thuộc diện được hỗ trợ theo điều kiện về quy mô vốn đầu tư cần hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời hạn 5 năm hoặc 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm. Trong trường hợp đầu tư trong lĩnh vực chip, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) thì hoàn thành giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 5 năm hoặc 4.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải hoàn thành tiến độ giải ngân theo quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương đã được cấp, điều chỉnh đối với trường hợp dự án đầu tư được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Đối với doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển phải đáp ứng điều kiện có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 3.000 tỷ đồng hoặc dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển hoàn thành giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.

Riêng với doanh nghiệp có dự án thuộc Danh mục dự án chuyển đổi xanh phải có quy mô vốn tối thiểu 12.000 tỷ đồng hoặc đạt doanh thu tối thiểu 20.000 tỷ đồng/năm và phải hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời hạn 5 năm hoặc 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp, điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần đáp ứng điều kiện về ngưỡng và chỉ tiêu chuyển đổi xanh áp dụng đối với từng loại dự án trong Danh mục dự án chuyển đổi xanh ban hành kèm theo Nghị định này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
5 đối tượng dự kiến được hưởng Quỹ Hỗ trợ đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO