Trong nước

6 nhóm đối tượng có thể được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Bạch Khởi 05/04/2024 - 16:12

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ đầu tư. Theo đó, dự kiến có 6 nhóm đối tượng doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ từ Quỹ này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về hệ thống ưu đãi đầu tư hiện hành tại Việt Nam, được xây dựng dựa trên nguyên tắc Nhà nước miễn và giảm nghĩa vụ tài chính đối với các chủ thể kinh doanh thuộc đối tượng khuyến khích đầu tư. Các ưu đãi này bao gồm miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, tiền thuê đất và tiền sử dụng đất, cũng như tăng mức chi phí được trừ và thời gian khấu trừ khi tính thuế.

cong-nghiep-cong-nghe-cao-1697443544784684148204.jpg
Đề xuất 6 nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ tiền từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư

Theo đó, các nhóm đối tượng được xem xét hỗ trợ đầu tư bao gồm: Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao; doanh nghiệp công nghệ cao; doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển; doanh nghiệp có dự án xanh/tăng trưởng xanh trọng điểm; doanh nghiệp Việt Nam dẫn dắt, tiên phong.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp được hưởng hỗ trợ đầu tư phải đáp ứng các tiêu chí về vốn đầu tư hoặc doanh thu. Trong đó, doanh nghiệp phải có dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao với doanh thu của dự án từ 20.000 tỷ đồng/năm hoặc quy mô vốn đầu tư của dự án từ 12.000 tỷ đồng; doanh nghiệp công nghệ cao đạt doanh thu từ 20.000 tỷ đồng/năm hoặc có dự án đầu tư với quy mô vốn đầu tư từ 12.000 tỷ đồng; doanh nghiệp có dự án ứng dụng công nghệ cao với doanh thu từ 20.000 tỷ đồng/năm hoặc quy mô vốn đầu tư của dự án từ 12.000 tỷ đồng; doanh nghiệp có dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển với quy mô vốn đầu tư từ 3.000 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hay giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương từ ngày Nghị định này có hiệu lực phải hoàn thành giải ngân tối thiểu 12.000 tỷ đồng trong thời hạn 5 năm hoặc 10.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp lần đầu.

Còn đối với các dự án đầu tư đã đăng ký vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương được cấp lần đầu hoặc điều chỉnh trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thời hạn hoàn thành giải ngân thực hiện theo các văn bản đã được cấp.

Ngoài ra, dự án đầu tư trung tâm nghiên cứu và phát triển cũng cần hoàn thành giải ngân tối thiểu 1.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ pháp lý có giá trị tương đương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
6 nhóm đối tượng có thể được hưởng hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO