Thời sự

Triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ carbon

Bạch Khởi 17/06/2024 14:04

Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 4107 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 13 ngày 2/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý tín chỉ carbon nhằm thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định.

Kế hoạch này nhằm thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao nhận thức, vai trò của các tổ chức và doanh nghiệp ngành Công Thương đối với hoạt động mua, bán trao đổi tín chỉ carbon, thị trường carbon trong thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam.

Cụ thể, nhiệm vụ chủ yếu của Bộ Công Thương bao gồm:

Thứ nhất, xây dựng và ban hành Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương theo quy định tại Nghị định số 06/2022 ngày 7/1/2022 của Chính phủ về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon, hoàn thành trong quý III/2024.

Thứ hai, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp có thẩm quyền quyết định việc tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ carbon, kết quả giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành Công Thương phù hợp với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của quốc gia.

Thứ ba, đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia thị trường carbon của một số lĩnh vực có tiềm năng thuộc ngành Công Thương.

Thứ tư, tiến hành rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý (nếu có).

Thứ năm, tuyên truyền sâu, rộng về các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện NDC, phương thức tạo tín chỉ carbon, tham gia thị trường carbon tự nguyện, tổ chức và phát triển thị trường carbon tuân thủ cho các đối tượng của ngành Công Thương.

81-1703000365-tiem-nang-cua-viec-thuong-mai-hoa-tin-chi-carbon-rung-o-viet-nam.jpg
Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ carbon

Nhằm triển khai các nhiệm vụ trên, Bộ Công thương đã giao Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực đến năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt trước ngày 30/9/2024.

Đồng thời, xây dựng báo cáo kết quả rà soát cơ sở pháp lý, tình hình thực tiễn trong nước và kinh nghiệm quốc tế về hoạt động quản lý, mua bán, trao đổi chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC) gắn với việc thực hiện mục tiêu giảm phát thải quốc gia, đề xuất quy định quản lý (nếu có) hoàn thành trước ngày 30/9/2024.

Bộ cũng giao Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Cục Công nghiệp, Vụ Pháp chế, Viện Năng lượng, Viện Chiến lược, Chính sách Công Thương và các đơn vị có liên quan phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch này.

Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững là đơn vị đầu mối tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, báo cáo Ban chỉ đạo về Biến đổi khí hậu và Tăng trưởng xanh của Bộ Công Thương tại các kỳ họp Ban chỉ đạo hoặc báo cáo Lãnh đạo Bộ bằng văn bản và các kiến nghị để nâng cao hiệu quả thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Triển khai kế hoạch về tăng cường quản lý tín chỉ carbon
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO