Đồng bằng sông Cửu Long đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ

MH| 03/02/2023 06:00

Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, tạo nền tảng phát triển bền vững là hết sức quan trọng.

Đồng bằng sông Cửu Long đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ

Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những đồng bằng lớn, phì nhiêu, là vùng sản xuất, xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất nước ta. Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định phát triển theo hướng toàn diện, sinh thái, văn minh, để đến năm 2050 đây là vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước, là nơi đáng sống với người dân, điểm đến hấp dẫn với du khách và nhà đầu tư. Do đó, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, tạo nền tảng phát triển bền vững cho vùng là hết sức quan trọng.

Theo các chuyên gia, hoạt động khoa học và công nghệ nói chung, nhân lực khoa học và công nghệ nói riêng giữ vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay. Bởi lẽ dù công nghệ có phát triển đến đâu, điều cốt lõi nhất vẫn là con người, mọi ý tưởng, vận hành, thực thi vẫn đến từ con người.

Nguồn nhân lực khoa học công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm hai thành phần chủ yếu là đội ngũ nhân lực làm công tác quản lý tại sở, ban ngành (kể cả đội ngũ quản lý doanh nghiệp) và đội ngũ nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tại các đơn vị, tổ chức như cán bộ nghiên cứu trong các viện, trường đại học, cán bộ kỹ thuật, công nghệ làm việc trong các doanh nghiệp, các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội yêu thích khoa học công nghệ và có sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ vào đời sống.

Link bài viết

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, đến hết năm 2021, dân số 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long là trên 17,4 triệu người (chiếm 17,7% dân số cả nước). Năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của vùng đạt gần 9,4 triệu, giảm 0,94% so với năm 2020, chiếm 53,7% so với dân số của vùng. Trong đó, tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo chiếm 14,6%, nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có trình độ đại học chiếm trên 5%.

Nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của đồng bằng sông Cửu Long đã và đang góp phần đưa đồng bằng châu thổ trở thành “vựa lúa” trung tâm sản xuất thủy sản, trái cây lớn nhất cả nước, nơi chiếm 95% lượng gạo xuất khẩu, 60% sản lượng thủy sản xuất khẩu và 70% lượng trái cây của cả nước.

Tuy đã đạt được nhiều thành tựu, song theo một số chuyên gia, nhà quản lý, hiện nay số lượng, chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều bất cập. Đầu tư xã hội cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ có lúc, có nơi còn thấp, hiệu quả chưa cao. Vì vậy, cần có những giải pháp thiết thực nhằm phát triển khoa học công nghệ và nâng cao vai trò của nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội đồng bằng sông Cửu Long phát triển mạnh, bền vững.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định các khâu đột phá chiến lược, trong đó nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Với đồng bằng sông Cửu Long, quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nêu rõ phát triển lực lượng lao động chất lượng cao và có kỹ năng phù hợp với nhu cầu thị trường, trong đó chú trọng các ngành trọng tâm của vùng. Đến năm 2030, phấn đấu tại vùng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 25%; tỷ trọng lao động khu vực phi nông nghiệp (dịch vụ và công nghiệp - xây dựng) đạt 75-80%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị dưới 4%.

Đồng thời, giải pháp đề ra đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ là đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ sinh học, cung cấp hệ thống giống chất lượng cao, các dịch vụ kỹ thuật chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nghiệp chủ lực của vùng; chú trọng nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao để gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật canh tác hữu cơ, bền vững, thân thiện với môi trường, thích ứng với lũ cực đoan và hạn mặn. Vì vậy, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ để đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững, toàn diện trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu là hết sức quan trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đồng bằng sông Cửu Long đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO