DKSH công bố báo cáo phát triển bền vững lần 6

H.Ng| 01/06/2023 07:55

DKSH vừa công bố "Báo cáo phát triển bền vững năm 2022", phác thảo sửa đổi chiến lược về phát triển bền vững và báo cáo tiến bộ đạt được trong các vấn đề môi trường, xã hội và quản trị. Bên cạnh đó, DKSH cũng lần đầu tiên công bố báo cáo về lực lượng đặc nhiệm về công bố thông tin tài chính liên quan đến khí hậu [Task Force on Climate-related Financial Disclosures - TCFD].

DKSH công bố báo cáo phát triển bền vững lần 6

Trong báo cáo phát triển bền vững năm 2022, DKSH đã thống nhất các thông tin liên quan đến khí hậu theo khuyến nghị của TCFD. Trong đó, DKSH đã có những sửa đổi để chiến lược phát triển bền vững thành trọng tâm trong chiến lược phát triển. Chiến lược mới bao gồm 4 mục tiêu dài hạn như tạo điều kiện cho con người phát triển, gia tăng tính bền vững của chuỗi giá trị, phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030, tạo tác động tích cực đến địa phương.

DKSH thúc đẩy một môi trường hòa nhập và đa dạng để “tạo điều kiện cho con người phát triển”. Năm ngoái, chương trình “Belonging” đã được áp dụng cho toàn tập đoàn giúp gia tăng sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Kết quả, 74% cán bộ quản lý đã được đào tạo về chương trình. Hơn nữa, DKSH có tỷ lệ nữ giới ở vị trí quản lý chiếm 31%, tăng 2% so với năm 2021.

Để “gia tăng tính bền vững của chuỗi giá trị”, DKSH đã thiết lập lộ trình đánh giá nhà cung cấp trở thành một phần quan trọng trong hoạt động quản lý chuỗi cung ứng, đồng thời công bố chính sách mua hàng trách nhiệm vào năm 2022. Duy trì mục tiêu đạt “phát thải ròng bằng 0 vào năm 2030”, công ty đã giảm 42% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2020. 

Để đạt được mục tiêu trọng tâm “tạo tác động tích cực tại địa phương” DKSH tiếp tục thực hiện những dự án xã hội mang lại lợi ích cho cộng đồng tại các thị trường đang hoạt động. Năm 2022, DKSH đã thực hiện 76 dự án cộng đồng tại địa phương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
DKSH công bố báo cáo phát triển bền vững lần 6
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO