Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11

HT| 16/08/2022 05:59

Hướng tới Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam 10/11, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11.

Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11

Ban tổ chức thông tin về việc tổ chức Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022

Đại diện Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam cho biết, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp” lần thứ hai năm 2022 nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hóa trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Diễn đàn cũng là dịp để lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Ban tổ chức diễn đàn gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị phối hợp.

Theo Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, diễn đàn sẽ gồm 3 hoạt động chính:

Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững” tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề chính vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa - nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; những bài học thực tiễn của Việt Nam và quốc tế về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch Covid-19; giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu Covid-19 và các xung đột địa - chính trị, địa - kinh tế trên thế giới hiện nay.

Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Bên cạnh đó là tổ chức đoàn đại biểu doanh nghiệp tiếp kiến lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Thành phần đoàn gồm các doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2021 và năm 2022 cùng với một số doanh nghiệp đã có thành tích đặc biệt xuất sắc hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Diễn đàn quốc gia “Văn hóa với doanh nghiệp” năm 2022 sẽ diễn ra vào tháng 11
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO