Trong nước

UBND TP.HCM thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính

PV 13/11/2023 21:32

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính, do Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan làm tổ trưởng.

Tổ công tác gồm 18 thành viên. Các đồng chí khác trong ban lãnh đạo gồm Chánh Văn phòng UBND TP Đặng Quốc Toàn làm Tổ phó thường trực. Hai Tổ phó khác là Giám đốc Sở Tư pháp Huỳnh Văn Hạnh và Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Kiều Thanh Hương.

17-10-2023-hop-bcd-cchc-tp1.jpg
Đồng chí Võ Văn Hoan (phải) được giao nhiệm vụ Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính.

Tổ công tác có chức năng giúp Chủ tịch UBND TP kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các cấp, tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cũng như tăng cường kỷ luật và kỷ cương trong hành chính.

Cụ thể, các nhiệm vụ của Tổ công tác bao gồm:

Thứ nhất, tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC tại sở, ban, ngành, UBND các cấp theo văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, và UBND TP ban hành.

Thứ hai, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND các cấp, tham mưu Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các cấp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách TTHC.

Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất Chủ tịch UBND TP các sáng kiến, và giải pháp thúc đẩy cải cách TTHC.

Một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND TP giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
UBND TP.HCM thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO