TP.HCM: Triển khai 20 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số

Minh Huy| 17/05/2023 03:05

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm tại đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” phục vụ chuyển đổi số tại TP.HCM.

TP.HCM: Triển khai 20 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM xác định mục đích nhằm tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp, xây dựng các “mô hình điểm” về chuyển đổi số để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg tại thành phố trong năm 2023 và các năm tiếp theo và các kế hoạch của UBND TP.HCM; đồng thời phát huy vai trò của tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cơ sở và tổ công nghệ số cộng đồng là “hạt nhân” trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số; nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án 06 về xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số phù hợp, thống nhất với chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

UBND TP.HCM yêu cầu khảo sát, đánh giá để tận dụng hạ tầng sẵn có gắn với địa bàn cơ sở của người dân được hưởng những tiện ích từ Đề án 06; quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, an ninh, an toàn và bảo mật bí mật thông tin công dân; tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; quá trình triển khai thực hiện phải có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị có liên quan, thực hiện đúng quy định đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao phục vụ mục tiêu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phù hợp với yêu cầu thực tế, đặc thù, đặc điểm tại địa phương. Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện từ tháng 4/2023.

Nội dung thực hiện ứng dụng tài khoản định danh VNeID để đăng nhập các hệ thống thông tin dùng chung cho dịch vụ công, một cửa điện tử, ứng dụng di động, hệ thống chuyên ngành các sở thuộc TP.HCM (SSO); đồng thời triển khai 20 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số, cụ thể như mô hình triển khai dịch vụ công; công dân số; mô hình thanh toán không dùng tiền mặt; an sinh xã hội; mô hình khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và ứng dụng VNeID; đào tạo online cho cán bộ, công chức; triển khai phần mềm lưu trú cho các cơ sở kinh doanh lưu trú (ASM); mô hình hình tuyên truyền của địa phương; mô hình tuyên truyền đối với cán bộ, công chức, viên chức; mô hình tại bộ phận một cửa; mô hình triển khai tại các nhà cho thuê, khu công nghiệp, khu chế xuất; mô hình triển khai lưu trú tại các bệnh viện; mô hình triển khai tại các nhà ga, bến tàu, khu di tích; mô hình triển khai tại các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh thông tin; mô hình triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực; mô hình triển khai tại các cơ sở kinh doanh nhà hàng, khách sạn; triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe; kiểm soát khu công nghiệp, nhà máy; cấp chữ ký số cho công dân trên ứng dụng VNeID và mô hình này ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh quốc gia để đánh giá, phân tích dữ liệu phục vụ hoạch định chính sách, xã hội cho thành phố.

Theo kế hoạch, UBND TP.HCM đề nghị ban chỉ đạo thực hiện Đề án 06 của thành phố chủ trì chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các xã, phường, thị trấn phối hợp với Cục C06, Công an TP.HCM và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong đó xác định rõ lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: Triển khai 20 mô hình điểm phục vụ chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO