Nghe đọc sách Thuật xử thế

DƯƠNG KIM THOA| 09/12/2014 06:31

Người lãnh đạo thường phải đóng nhiều vai trò cùng một lúc, nên tuỳ theo hoàn cảnh phải có cách xử thế khác nhau nhằm đạt hiệu quả giao tiếp tối ưu.

Quản trị hiệu quả, bao gồm việc điều phối các hoạt động của những người khác trong cùng tổ chức và tự điều phối bản thân, là một tố chất cần có ở người làm công tác lãnh đạo.

Trong sự thành công của người lãnh đạo, chỉ có 15% là kiến thức của bản thân, còn 85% được quyết định bởi khả năng giao tiếp.

Thuật xử thế - một trong 4 tập của Tứ thư lãnh đạo - sẽ mang lại cho bạn đầy đủ kỹ năng để quản lý nhân viên, giao tiếp hiệu quả, mở rộng mạng lưới quan hệ.

[Caption]

Nghe đọc Thuật xử thế:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Nghe đọc sách Thuật xử thế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO