Trong nước

“Không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể”

Xuân Lộc 23/04/2024 16:17

Đó là phát biểu chi đạo của Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại Hội nghị cán bộ chủ chốt nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và các quy định của Trung ương liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, do Thành ủy TP.HCM tổ chức ngày 23/4.

Hội nghị nhằm cung cấp kịp thời cho đội ngũ cán bộ chủ chốt TP.HCM những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử (hoạt động tố tụng), thi hành án và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động tố tụng, thi hành án.

Từ đó, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM triển khai các văn bản của Trung ương và Thành ủy TP.HCM.

Trọng tâm là Quy định 132 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN-TC trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTN-TC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. Cùng với đó là một số quy định của Trung ương, Thành ủy TP.HCM liên quan đến công tác PCTN-TC.

nen....jpg
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Nên lưu ý từng cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và các cơ quan trong hệ thống thanh tra, kiểm tra, tố tụng, bảo vệ pháp luật... phải xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các nội dung theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra uốn nắn, phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện một cách chặt chẽ các nội dung đã triển khai, gắn với đẩy mạnh thực hiện Quy định 1793 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về chế độ tự kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên.Các cơ quan thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án rà soát, tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, và các lĩnh vực tiềm ẩn tham nhũng, tiêu cực. Phải tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám định, định giá tài sản, xử lý những khó khăn, vướng mắc, bất cập đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, bảo đảm các hoạt động kiểm tra, giám sát tránh chồng chéo, trùng lắp, tránh làm ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Phải gắn kết giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, giám sát của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của nhân dân.

"Thực hiện phương châm lấy phòng ngừa là chính, xây là chính, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa và khuyến khích cơ chế tự kiểm tra, tự giám sát của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm. Không để khuyết điểm kéo dài trở thành vi phạm; không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể", ông Nguyễn Văn Nên chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý về việc tiếp tục quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án phải đảm bảo đủ số lượng, chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp làm việc khoa học, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, công tâm khách quan trong thực thi nhiệm vụ; xây dựng văn hóa liêm chính trong đội ngũ cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện và phát huy hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý các nguồn thông tin theo Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy nhằm phát hiện, đấu tranh, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tăng cường chỉ đạo thực hiện Quy định số 1629 của Ban Thường vụ Thành ủy về mua tin phục vụ công tác PCTN-TC.

nen-2(1).jpg
Quang cảnh Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn, hành động quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kiểm soát quyền lực, PCTN-TC trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN-TC.

Về vai trò của báo chí trong công cuộc phòng chống tham những, ông Nguyễn Văn Nên đã giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Thành ủy thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác truyền thông về PCTN-TC; khuyến khích mở các chuyên trang, chuyên mục về PCTN-TC, nêu gương người tốt việc tốt trên báo chí, trang tin điện tử.

Đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản, tuyên truyền và các cơ quan chức năng khác của thành phố trong thông tin, tuyên truyền về PCTN-TC.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
“Không để vi phạm nhỏ trở thành vi phạm lớn, vi phạm của một người trở thành vi phạm của tập thể”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO