Gas South triển khai chuyển đổi số

P.T| 02/02/2023 01:00

Với sự tư vấn của FPT Digital, năm 2023, Gas South sẽ triển khai 4 sáng kiến số theo lộ trình của năm đầu tiên, nhằm xây dựng những nền tảng tập trung cho kinh doanh và giúp vận hành hiệu quả.

Gas South là một trong những đơn vị kinh doanh gas lớn của Việt Nam, có địa bàn trải dài từ Nghệ An tới Cà Mau. Hoạt động của doanh nghiệp tương đối phân tán, từ các trạm chiết tới các nhân viên kinh doanh đều có nhiều số liệu báo cáo qua nhiều khâu, nhiều cấp. Hướng tới phát triển bền vững, từ đầu năm 2022, Gas South đã bắt tay vào xây dựng chiến lược chuyển đổi số, với sự tư vấn của FPT Digital. 

-5791-1675240953.jpg

Chuyên gia FPT Digital tư vấn chuyển đổi số cho đội ngũ nhân sự của Gas South

Lộ trình được FPT Digital cùng Gas South lựa chọn tập trung vào việc tối ưu vận hành, tự động hóa các công đoạn, giảm thiểu thời gian cũng như khoảng cách về cập nhật thông tin dữ liệu giữa các đơn vị và vùng địa lý, giúp việc vận hành công ty nhanh, chính xác và tối ưu hiệu quả. 

Lộ trình bao gồm 11 sáng kiến số, trong đó có 8 sáng kiến nhằm số hóa các mảng nghiệp vụ và 3 sáng kiến nâng cao hạ tầng công nghệ thông tin. Toàn bộ các sáng kiến số được xây dựng theo bộ tiêu chí đánh giá của FPT Digital, theo mức độ tác động từ trực tiếp tới gián tiếp, theo khả năng mở rộng cho một hay nhiều đơn vị trong công ty và theo tính dễ dàng triển khai. Mỗi sáng kiến số được quy định khung thời gian phát triển cụ thể, kèm theo mục tiêu cho mỗi giai đoạn phát triển. 

Các sáng kiến số theo phương pháp luận FPT Digital Kaizen không chỉ giải quyết các vấn đề trong hiện tại, mà còn mang lại giá trị mới cho công ty trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững của Gas South. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Gas South triển khai chuyển đổi số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO