Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Nguyễn Ngọc Bảo Trân| 07/06/2023 09:06

Để thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã được đánh giá là đang trì trệ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thủ trưởng các cơ quan có liên quan quán triệt quan điểm chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Ngày 3/6/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Chính phủ đánh giá khu vực kinh tế tập thể (trong đó bao gồm các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã) đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng đến nay chưa phát triển như mục tiêu, yêu cầu, mà một trong những nguyên nhân là chuyển đổi số còn chậm, thiếu tính chiến lược, hành động cụ thể.

Chỉ thị nêu rõ quan điểm chỉ đạo rằng chuyển đổi số là yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đối với mọi thành phần kinh tế, trong đó có khu vực kinh tế tập thể, và việc huy động mọi nguồn lực để phát triển chuyển đối số trong khu vực kinh tế tập thể theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng với các khu vực kinh tế khác là điều cấp thiết.

Thủ tướng chỉ đạo các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thành viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương tăng cường huy động các nguồn lực, kết nối các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nhằm hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã chuyển đổi số; kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua chuyển đổi số (tham gia các sàn thương mại điện tử, xây dựng website để giới thiệu sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ...).

Ngoài những nhiệm vụ chung, Thủ tướng cũng giao một số nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan như giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung cơ chế được sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ chuyển đổi số cho hợp tác xã tại dự án Luật Hợp tác xã sửa đổi, cũng như chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan vận động các đối tác phát triển sử dụng vốn ODA và huy động các nguồn hợp pháp khác để hỗ trợ các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã chuyển đổi số với cơ chế đặc thù, giao Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã có dự án ứng dụng, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, ngành, địa phương

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách, quy định cho việc thực hiện truy xuất nguồn gốc nông sản bằng công nghệ số, giao Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hỗ trợ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để phát triển nền tảng quản trị số; hệ sinh thái số; phát triển sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì chủ động thực hiện chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, mô hình hợp tác xã thực hiện chuyển đổi số thành công.

Thủ tướng cũng yêu cầu hệ thống Liên minh Hợp tác xã tiếp tục đổi mới hoạt động của hệ thống, thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng và Nhà nước với khu vực kinh tế tập thể, hướng dẫn thủ tục để giúp các hợp tác xã tăng khả năng tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO