Chính thức tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7/2022

HT| 12/06/2022 01:11

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng vừa được ký ban hành quy định tiền lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, tương ứng tăng lương từ 180.000 - 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành.

Chính thức tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7/2022

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định 38/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bao gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật lao động là những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc theo thỏa thuận.

Với nghị định vừa được ký ban hành, tiền lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, tương ứng tăng từ 180.000 - 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Trong đó mức lương tối thiểu tháng được quy định theo 4 vùng, bao gồm:

1. Vùng 1 tăng 260.000 đồng: Từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng.

2. Vùng 2 tăng 240.000 đồng: Từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng.

3. Vùng 3 tăng 210.000 đồng: Từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng.

4. Vùng 4 tăng 180.000 đồng: Từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ, nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng 1 là 22.500 đồng/giờ, vùng 2 là 20.000 đồng/giờ, vùng 3 là 17.500 đồng/giờ, vùng 4 là 15.600 đồng/giờ.

Nghị định cũng nêu rõ mức lương tối thiểu tháng là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tháng. Mức lương này được chi trả bảo đảm theo công việc hoặc chức danh khi người lao động làm việc đủ thời gian hoặc hoàn thành định mức lao động, công việc đã thỏa thuận.

Mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ. Mức lương được chi trả phải bảo đảm theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ khi hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo tuần hoặc theo ngày hoặc theo sản phẩm hoặc lương khoán thì mức lương của các hình thức trả lương này nếu quy đổi theo tháng hoặc theo giờ không được thấp hơn mức lương tối thiểu tháng hoặc mức lương tối thiểu giờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Chính thức tăng lương tối thiểu vùng thêm 6% từ ngày 1/7/2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO