Trong nước

Bộ Thông tin và Truyền thông nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong hoạt động báo chí

Thanh An 28/11/2023 14:18

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi Bộ Tài chính, đề nghị điều chỉnh một số quy định về cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập, như cơ chế đặt hàng và định giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, để tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan báo chí.

Được biết, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan báo chí theo chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ quan báo chí theo kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Hội Nhà Báo Việt Nam ngày 13/6/2023.

Dựa trên cơ sở các ý kiến phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan báo chí và thực tiễn quản lý theo chức năng, nhiệm vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét 5 nhóm vấn đề.

Thứ nhất là đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 60 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Thứ 2 là nhóm ý kiến về cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên; Thứ 3 là nhóm ý kiến liên quan đến pháp luật về giá; Thứ 4 là nhóm ý kiến về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp; Thứ 5 là các ý kiến về bố trí kinh phí hoạt động, mua sắm phương tiện tác nghiệp cho các cơ quan báo chí và hướng dẫn chế độ chi cho các cơ quan báo chí.

minh-hoa-2115.jpg
Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét 5 nhóm vấn đề về tháo gỡ khó khăn trong hoạt động báo chí.

Với nhóm ý kiến thứ nhất, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định 60 có các quy định chưa thống nhất hoặc chưa cụ thể về thực hiện lộ trình tính đủ giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước.

Vì thế, Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng cần nghiên cứu, đề xuất uy định thống nhất về lộ trình tính đủ giá sản phẩm, dịch vụ công. Trong đó, đề nghị cho tính chi phí khấu hao tài sản cố định khi đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ lĩnh vực báo chí, truyền thông để hỗ trợ các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động về nguồn tái đầu tư tài sản, phương tiện hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

Ở nhóm ý kiến thứ 2, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị xem xét, sửa đổi định tính chi phí tiền lương trong giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước bởi trên thực tế, các đơn vị sự nghiệp công lập có mức độ tự chủ chi đầu tư và chi thường xuyên (Nhóm 1), đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên (Nhóm 2) nếu tính chi phí tiền lương trong giá dịch vụ theo quy định trên không phù hợp với thực tế của đơn vị.

Do đó, cần nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 60 cho phép việc xác định chi phí tiền lương trong giá đặt hàng đối với các đơn vị Nhóm 1 và Nhóm 2. Cụ thể, đối với các đơn vị đã được cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đơn giá tiền lương theo thực tế 3 năm liền kề của đơn vị khi lập phương án giá dịch vụ. Đối với các đơn vị chưa được cấp có thẩm quyền ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ được tính theo chi phí tiền lương bình quân theo thực tế 3 năm liền kề.

Đồng thời, việc sửa đổi cũng phải đảm bảo sự thống nhất về tính chi phí tiền lương trong đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công giữa đơn vị đã có định mức kinh tế - kỹ thuật với đơn vị chưa có định mức - kỹ thuật theo quy định tại khoản 2 điều 5 của Nghị định 60 phù hợp với việc thực hiện cơ chế tiền lương như doanh nghiệp đối với đơn vị sự nghiệp công lập Nhóm 1, Nhóm 2.

Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông còn đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan chủ quản đặt hàng; đề nghị xem xét hướng dẫn về điều kiện đặt hàng; sửa đổi, bổ sung trình tự thủ tục đặt hàng dịch vụ công và về phương thức quản lý định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành.

Về nhóm ý kiến thứ 3, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định quy định chi tiết thi hành luật giá, trong đó không quy định bộ quản lý ngành, lĩnh vực trách nhiệm thẩm định phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Trung ương.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, có cơ chế quản lý giá phù hợp để các cơ quan báo chí thuận lợi trong việc nhận đặt hàng thông tin, tuyên truyền từ các cơ quan, đơn vị khác không phải là cơ quan chủ quản.

Ở nhóm ý kiến thứ 4 về chính sách thuế, do hiện nay, các cơ quan báo chí in đã được nhà nước ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất là 10%. Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí đang có hai loại hình báo chí trở lên (báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử). Trong khi đó, hoạt động báo chí đều phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu.

Vì thế, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất cần thống nhất áp dụng chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cho tất cả loại hình báo chí, tạo điều kiện hỗ trợ cho báo chí và thuận lợi cho công tác hạch toán, quản lý thuế.

Về nhóm ý kiến thứ năm, Bộ Thông tin và Truyền thông còn đề nghị Bộ Tài chính quan tâm bố trí kinh phí cho các cơ quan chủ quản báo chí để giao nhiệm vụ, đặt hàng cơ quan báo chí thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, truyền thông chính sách, cung cấp thông tin thiết yếu; bố trí kinh phí mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan báo chí theo quy định hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Bộ Thông tin và Truyền thông nỗ lực tháo gỡ khó khăn trong hoạt động báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO