8 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở từ tháng 7/2023

MH| 16/02/2023 00:34

Lương cơ sở sẽ được tăng lên mức 1,8 triệu đồng kể từ ngày 1/7/2023, dự kiến được áp dụng cho những đối tượng theo dự thảo nghị định của Chính phủ đang được xây dựng.

8 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở từ tháng 7/2023

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, căn cứ để điều chỉnh lương cơ sở là thực hiện theo Nghị quyết 69 của Quốc hội về việc tăng lương cơ sở. Đồng thời, với mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng, Bộ Nội vụ đánh giá mặc dù đã tăng thêm 7,19% so với trước, nhưng mức lương này mới đạt 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 là hơn 3,9 triệu đồng/tháng. Thực tiễn này dẫn tới đời sống cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đó, dự thảo nghị định của Chính phủ về việc tăng lương cơ sở, mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023, tức là tăng thêm 20,8% so với mức lương hiện hành.

Mức lương này dự kiến sẽ áp dụng cho các đối tượng cụ thể như sau:

1. Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện được quy định tại Luật Cán bộ, công chức năng và Luật Viên chức.

2. Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo Nghị định 45 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

5. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam.

6. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an Nhân dân.

7. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

8. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Theo dự thảo, mức lương cơ sở sẽ dùng làm căn cứ để tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định. Đồng thời để tính hoạt động phí, sinh hoạt phí, các khoản trích và các chế độ thưởng theo mức lương cơ sở.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
8 đối tượng sẽ được tăng lương cơ sở từ tháng 7/2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO