Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng

Đức An| 21/10/2022 06:08

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%) từ 1/7/2023.

Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng

Trong báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2023 và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sẽ thực hiện điều chỉnh lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (tăng 20,8%) từ 1/7/2023.

Cũng trong phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường cho biết đa số ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án Chính phủ trình.

Ủy ban Tài chính - Ngân sách cho rằng do tác động của dịch bệnh tới tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN), lương cơ sở chưa được điều chỉnh từ năm 2020 trở lại đây,  nếu tiếp tục giữ mức 1,49 triệu đồng/tháng như năm 2019 sẽ ảnh hưởng tới đời sống của một bộ phận người lao động trong khu vực hành chánh công.

Ngoài ra, thẩm tra báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cũng nêu rõ nhiều ý kiến cho rằng tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với công chức, viên chức trong khu vực hành chánh công còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh việc tăng lương cơ sở, Nhà nước cũng sẽ tăng chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do NSNN bảo đảm khoảng 12,5% và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp, đồng thời tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. 

Cũng từ ngày 1/1/2023, Nhà nước sẽ áp dụng điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25 ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được điều chỉnh lên 1,8 triệu đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO