3 giải pháp gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Đức An| 14/12/2022 06:00

Bộ Tài chính đề xuất lùi một năm thực hiện quy định về nhà đầu tư chuyên nghiệp, xếp hạng tín nhiệm với nhà phát hành, cho phép kéo dài kỳ hạn và chuyển đổi thành tài sản khác với trái phiếu đã phát hành.

3 giải pháp gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất lùi thời gian thực hiện quy định về xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp một năm. Tức đến ngày 1/1/2024 quy định tại Nghị định 65 mới có hiệu lực. Nghị định 65 quy định rõ tiêu chí xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp phải đảm bảo danh mục nắm giữ có giá trị trung bình 2 tỷ đồng tối thiểu trong 180 ngày, không gồm tiền đi vay.

Trong tờ trình Chính phủ dự thảo nghị định mới, Bộ Tài chính báo cáo những khó khăn của thị trường ở thời điểm hiện tại. Việc giãn thời gian thực hiện quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm sẽ giúp thị trường có thêm thời gian điều chỉnh và có thể duy trì cầu đầu tư trái phiếu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là cá nhân.

Giải pháp thứ hai, Bộ Tài chính cũng đề xuất hoãn 1 năm yêu cầu xếp hạng tín nhiệm với nhà phát hành. Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện quy định trên sẽ khiến doanh nghiệp mất thời gian đáng kể và tăng chi phí phát hành.

Trước đó, Nghị định 65 quy định quy định từ ngày 1/1/2023, hồ sơ chào bán trái phiếu của doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải có kết quả xếp hạng tín nhiệm. Quy định này được áp dụng với những doanh nghiệp có tổng giá trị trái phiếu huy động trong 12 tháng lớn hơn 500 tỷ đồng và lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu hoặc tổng dư nợ trái phiếu lớn hơn 100% vốn chủ sở hữu. 

Bộ Tài chính đề xuất lùi thời gian thực hiện quy định này sang ngày 1/1/2024. Thêm vào đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp được thay đổi kỳ hạn, hoán đổi trái phiếu đã phát hành theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu, nhưng có điều kiện.

Cụ thể, việc thay đổi kỳ hạn, hoán đổi trái phiếu đã phát hành tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố. Đồng thời, để thực hiện để xuất này, cần phải có sự chấp thuận của các chủ sở hữu trái phiếu đại diện cho tối tiểu 65% tổng số trái phiếu lưu hành.

Thời gian gần đây, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm mạnh. Cụ thể, trong quý I/2022, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt 134.800 tỷ đồng, trong khi đó, quý III/2022 chỉ có 65.900 tỷ đồng. Còn từ giữa tháng 9 (sau khi Nghị định 65 có hiệu lực) đến cuối tháng 11, các doanh nghiệp phát hành được khoảng 7.000 tỷ đồng. Trong khi đó, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn đến hết tháng 10 là 122.500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
3 giải pháp gỡ khó cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO