MULTIMEDIA

Gỡ nút thắt để nâng cao Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp

Một trong những mục tiêu quan trọng mà TP.HCM đặt ra trong năm 2022, đó là vực dậy nền kinh tế từ tăng trưởng âm 6,78% năm 2021, đạt mức tăng trưởng dương từ 6-6,5% ở năm 2022 và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của Thành phố. Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp cần được tiếp sức từ nhiều nguồn để có đủ “sức khỏe” nâng cao năng lực cạnh tranh.

DNSG Thứ bảy, 19/3/2022, 06:00
Đăng nhập

Đăng nhập tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng nhập tài khoản DNSG Online

Lấy lại mật khẩu
Đăng ký

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản DNSG Online qua mạng xã hội

Đăng ký tài khoản DNSG Online

Thông báo

Đăng ký thành công. Hãy kiểm tra email và kích hoạt tài khoản