Diễn đàn

Tượng đài doanh nhân tại TP.HCM: Tại sao, như thế nào?

DNSG 11/03/2024 11:59

Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn mở Diễn đàn "Tượng đài doanh nhân" nhằm lấy ý kiến quý bạn đọc về việc xây dựng tượng đài doanh nhân tại TP.HCM, với ý nghĩa tôn vinh hình ảnh doanh nhân và khẳng định vai trò, vị trí của họ đối với Thành phố và đất nước.

Sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XI về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; đội ngũ doanh nhân TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung đã phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc; ngày càng khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một số doanh nghiệp phát triển đạt tầm khu vực và thế giới, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Ghi nhận vai trò, vị trí và những đóng góp của đội ngũ doanh nhân, trong những năm qua, Đảng có nhiều nghị quyết quan trọng. Trung ương và các địa phương đã có nhiều phần thưởng, danh hiệu dành cho doanh nhân, đặc biệt năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định lấy ngày 13/10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Ngày 10/10/2023 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TƯ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, trong đó tiếp tục khẳng định; (1) đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước; (2) Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

TP.HCM có vị trí quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế phía Nam và cả nước; là trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính, dịch vụ, du lịch, khoa học kỹ thuật và là đầu mối giao thương với các địa phương trong nước và nước ngoài với số lượng doanh nghiệp, doanh nhân chiếm khoảng 1/3 cả nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI về xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại TP.HCM và Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Hướng đến kỷ niệm 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2024) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn mở Diễn đàn lấy ý kiến quý bạn đọc về việc xây dựng tượng đài Doanh nhân tại TP.HCM, một công trình văn hóa đặc trưng trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh, với ý nghĩa tôn vinh hình ảnh doanh nhân và khẳng định vai trò, vị trí của họ đối với Thành phố và đối với đất nước.

Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn mong nhận được ý kiến bạn đọc tại đây hoặc viết bài xin gửi về email: toasoan@doanhnhansaigon.vn

Ban biên tập

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tượng đài doanh nhân tại TP.HCM: Tại sao, như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO