Trong nước

TP.HCM đẩy mạnh triển khai thực hiện các mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị

Thanh An 25/04/2024 11:30

UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, UBND TP.HCM đã thống nhất đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an Thành phố về đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các mô hình điểm tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, tiếp tục triển khai có hiệu quả 35 mô hình điểm trên địa bàn Thanh phố và bổ sung các mô hình điểm theo đề xuất triển khai trên địa bàn TP.HCM.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức nghiên cứu giải pháp, tổng hợp kinh nghiệm trong triển khai Đề án 06 của Công an Thành phố về kết quả chuyến giao lưu hợp tác và trao đổi kinh nghiệm về công tác triển khai thực hiện Đề án 06/CP tại UBND TP. Hà Nội, chủ động đăng ký, đề xuất mô hình điểm trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và phạm vi quản lý triển khai thí điểm tại đơn vị, đánh giá kết quả nhân rộng trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời rà soát 35 mô hình điểm triển khai theo Kế hoạch số 1948/KH-UBND ngày 12/5/2023 và Kế hoạch số 4206/KH-UBND ngày 29/8/2023 của UBND Thành phố, qua đó đánh giá nhân rộng các mô hình điểm đã triển khai hiệu quả.

Đối với các mô hình điểm chưa triển khai, có kế hoạch triển khai theo phương châm “làm đến đâu, hiệu quả đến đó”, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc, rõ giải pháp, rõ thời gian, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình điểm. Từ đó, đề ra phương án, giải pháp phù hợp để theo dõi tiến độ, nội dung triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2e39ae456d30ab6ef221.jpg
UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện các mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị

Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện mô hình điểm phù hợp Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố và các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM được giao chủ trì, hỗ trợ kỹ thuật kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin tại các đơn vị với Thành phố và Trung ương.

Riêng Công an Thành phố được giao chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND TP.HCM chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, phối hợp kiểm tra tiến độ thực hiện; tập hợp những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất tham mưu lãnh đạo UBND Thành phố báo cáo Tổ Công tác Chính phủ và bộ, ngành có liên quan kịp thời hỗ trợ Thành phố tháo gỡ các khó khăn trong triển khai thực hiện các mô hình điểm.

Còn Sở Tài chính sẽ hướng dẫn các đơn vị liên quan đến đề xuất kinh phí phục vụ triển khai thực hiện mô hình điểm trên địa bàn Thành phố theo quy định.

Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM đẩy mạnh triển khai thực hiện các mô hình điểm tại các cơ quan, đơn vị
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO