TP.HCM: 5 bước xác định giá đất để bồi thường khi thu hồi đất

HT| 21/08/2022 05:48

Để xác định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở tính tiền bồi thường khi thu hồi đất, UBND TP.HCM sẽ thực hiện theo quy trình 5 bước với thời gian tối đa 53 ngày làm việc.

TP.HCM: 5 bước xác định giá đất để bồi thường khi thu hồi đất

UBND TP.HCM vừa ban hành quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố. Đây là quy chế xác định trách nhiệm, trình tự và thời gian phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xác định giá đất cụ thể.

Trong các trường hợp cần xác định giá đất cụ thể, nội dung nhận được sự quan tâm của người dân là việc xác định hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) để tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giá nền tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Theo quy chế, sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan thẩm quyền, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện việc lựa chọn, ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn để xác định hệ số K cụ thể.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM là đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác định giá đất này. Quy trình lập hồ sơ thẩm định và phê duyệt giá đất của các cơ quan liên quan sẽ được thực hiện theo 5 bước, thời gian tối đa 53 ngày làm việc.

Bước 1: Trong thời hạn không quá 15 ngày kể khi tiếp nhận đủ hồ sơ, Sở TN&MT tiến hành lựa chọn đơn vị tư vấn để triển khai công tác xác định giá đất cụ thể. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, trong thời hạn không quá 10 ngày, Sở TN&MT phải có thông báo ngừng xem xét giải quyết.

Bước 2: Khi nhận được hồ sơ do đơn vị tư vấn cung cấp, trong thời gian không quá 15 ngày, Sở TN&MT phải kiểm tra, đánh giá, hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM. Trường hợp hồ sơ phức tạp, cần lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan để làm rõ căn cứ pháp lý sử dụng đất thì thời gian kéo dài thêm tối đa không quá 10 ngày.

Link bài viết

Bước 3: Trong thời gian không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM phải chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan thẩm định phương án giá đất, nếu cần thiết phải kiểm tra thực địa và báo cáo hội đồng. Sau đó, Hội đồng Thẩm định giá đất tổ chức họp thẩm định phương án giá đất và thống nhất bằng văn bản để gửi Sở TN&MT. Trường hợp hồ sơ cần xác minh, làm rõ thì thời gian kéo dài thêm tối đa không quá 5 ngày.

Bước 4: Không quá 3 ngày kể từ khi nhận được văn bản thẩm định phương án giá đất, Sở TN&MT phải lập hồ sơ trình UBND TP.HCM phê duyệt phương án giá đất.

Bước 5: Trong thời gian không quá 5 ngày kể từ khi nhận hồ sơ trình của Sở TN&MT, UBND TP.HCM xem xét, phê duyệt phương án giá đất.

Quy trình trên cũng áp dụng xác định giá đất cụ thể cho các trường hợp: Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Các trường hợp này được áp dụng khi diện tích tính tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị tính theo giá đất trong bảng giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM: 5 bước xác định giá đất để bồi thường khi thu hồi đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO