Thừa Thiên - Huế trên đường trở thành phố trực thuộc Trung ương

Thức Trần| 29/03/2022 06:00

Theo Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ về xây dựng Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045 thì đến năm 2025, Thừa Thiên - Huế phải trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thừa Thiên - Huế trên đường trở thành phố trực thuộc Trung ương

Nghị quyết, sau 10 năm, Thừa Thiên - Huế có tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,2%/năm, cao hơn mức tăng trung bình của cả nước, trong đó du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; kinh tế biển và phá hủy đang trở thành động lực phát triển.

Việc xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương phải dựa trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố định và bản sắc văn hóa Huế. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ thông tin và truyền thông vi phạm. Công nghiệp và nông nghiệp là nền tảng.

Để thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 83/NQ-CP của Chính phủ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang tập trung phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện hiệu quả các đề án : đề án xây dựng Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản cố định và bản sắc văn hóa Huế, đặc thù chính sách đối với Thừa Thiên - Huế; đề án thành lập thành phố Thừa Thiên - Huế trực thuộc Trung ương; đề xây dựng Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia; đề án Khu Công nghệ cao Thừa Thiên - Huế.

Triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, giai đoạn 2021-2030, định hướng 2050 phù hợp với đô thị mô hình, bảo đảm đồng bộ quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; xây dựng phương pháp bổ sung và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất bảo đảm nguồn lực lượng đất đai để phát triển kinh tế và thu hút đầu tư các dự án trọng điểm; triển khai quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị quần thể di tích cố định Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên - Huế (theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ).

Tỉnh cũng nghiên cứu đề xuất các đề tài, sách chính, cơ chế hỗ trợ, thu hút, tạo điều kiện phát triển du lịch trong mới tình hình. Xây dựng cơ chế và chính sách ưu tiên hỗ trợ đầu tư vào các ngành, lĩnh vực: kinh doanh hạ tầng, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao, công ty hỗ trợ .. Có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các công ty quản lý nông nghiệp, nông thôn, nhất là các nhà sản xuất và chế độ sản xuất.

Phát triển mạnh các nghề, làng nghề gắn với phát triển du lịch và xuất khẩu. Tiếp tục triển khai các nông nghiệp hỗ trợ chính sách, hỗ trợ chính sách hỗ trợ rừng FSC cấp chứng chỉ, sản xuất giống dược liệu, chương trình OCOP; triển khai hợp tác chính sách, liên kết trong sản xuất, gắn với biến chế và tiêu thụ sản phẩm theo giá trị chuỗi.

Phân phối và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, các lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực hoạt động, hướng dẫn phát triển ổn định, nền tảng kinh tế. Đồng bộ sách về tài chính, ngân hàng, đầu tư, đất đai, lao động, khoa học và công nghệ... tạo ra hiệu lực thúc đẩy sự phát triển của hệ thống thị trường.

Bảo đảm minh bạch thông tin về thị trường quyền sử dụng đất. Xác định quyền giá trị sử dụng đất theo cơ chế thị trường đấu giá thông tin, đấu thầu các dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thẩm định giá độc lập, khoa học, chuyên nghiệp. Rà, khung điều chỉnh quyền sử dụng đất phù hợp với thị trường từng năm. Tăng cường áp dụng phương thức cho thuê đất.

Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung cấp các công việc dịch vụ. Chuyển từ cơ chế phát sang thiết lập hàng hóa; from support for the unit cung cấp dịch vụ sang hỗ trợ trực tiếp cho khách hàng...

Từ nay đến năm 2025 chỉ còn ba năm. Short time but long. Tuy nhiên, những ai đến Huế vào thời điểm này, chỉ cần trang bị dọc hai bờ sông Hương, từ chợ Đông Ba lên đến chùa Thiên Mụ, từ Đập Đá lên đến Long Thọ, xem những công việc chỉnh trang đô thị và đang hoàn thành... chúng tôi có quyền hy vọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thừa Thiên - Huế trên đường trở thành phố trực thuộc Trung ương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO