Thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản năm 2022 tăng đột biến

Đức An| 16/12/2022 05:11

Theo số liệu từ Tổng cục Thuế, số thu thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản cả năm 2022 đạt được hơn 41 nghìn tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2021.

Thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản năm 2022 tăng đột biến

Trong năm 2022, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý ước đạt 1.460.100 tỷ đồng, bằng 124,3% dự toán phát lệnh (vượt 285.200 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản đạt 41 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 20 nghìn tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2021.

Từ tháng 6/2022, thị trường bất động sản khó khăn do các doanh nghiệp thiếu vốn, nhưng tính chung 11 tháng đầu năm, Tổng cục Thuế cho biết các khoản thu từ nhà, đất ước đạt 222.626 tỷ đồng, bằng 136,9% so với dự toán, bằng 130,5% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 17,2% tổng thu nội địa. Trong đó, thu tiền sử dụng đất ước đạt 183.681 tỷ đồng, bằng 136,1% dự toán, bằng 134,8% so với cùng kỳ; thu tiền thuê đất ước đạt 35.382 tỷ đồng, bằng 143,1% dự toán, bằng 110,2% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết, dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2023 Quốc hội, Chính phủ đã giao cho cơ quan thuế là 1.373.244 tỷ đồng. Trong đó, thu dầu thô là 42.000 tỷ đồng; thu nội địa là 1.331.244 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2023 sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cấp thẩm quyền hoàn thiện chính sách pháp luật, hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất, phục vụ công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

Tăng cường phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan trong trao đổi thông tin, dữ liệu quản lý, sử dụng và sở hữu nhà của tổ chức, cá nhân; thông tin sử dụng đất đai và tài sản gắn liền với đất; nghiên cứu, tham mưu xây dựng ứng dụng, cổng trao đổi thông tin với Bộ Tư pháp về cơ sở dữ liệu chuyển nhượng bất động sản của hệ thống các phòng công chứng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp hiểu, đồng thuận và tự giác chấp hành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề nghị ngành thuế xây dựng cổng thông tin điện tử về thu thuế chuyển nhượng bất động sản, hoàn thành sớm nhất trong quý I/2023, giúp công khai minh bạch, có đầy đủ dữ liệu của cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, dữ liệu chuyển nhượng, giá nhà nước ban hành, giá chuyển nhượng, đấu giá… nên kết nối với văn phòng công chứng 63 tỉnh, thành phố, từ đó góp phần tăng thu ngân sách, tạo sự minh bạch, công khai để người dân có thể kiểm soát.

Theo quy định pháp luật về thuế, người nộp thuế kê khai, nộp thuế không đúng với giá thực tế chuyển nhượng thì cơ quan thuế có quyền ấn định thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế không có chức năng điều tra nên việc thu thập thông tin làm căn cứ ấn định thuế gặp nhiều khó khăn.

Bộ Tài chính cho biết, thực tế hiện nay, việc ấn định thuế được thực hiện có hiệu quả chỉ trong trường hợp cơ quan có liên quan (công an điều tra, thanh tra kiểm tra…) thu thập đủ chứng cứ chứng minh giao dịch mua bán thực tế, phát hiện kết luận hành vi gian lận, trốn thuế thì căn cứ để cơ quan thuế ấn định thuế mới hoàn toàn vững chắc. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thu thuế từ chuyển nhượng bất động sản năm 2022 tăng đột biến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO