Thí điểm giải quyết bảo hiểm xã hội một lần bằng chữ ký số

HT| 15/12/2022 03:59

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần áp dụng thí điểm xác thực qua chữ ký số được tích hợp ứng dụng trên thiết bị di động và thực hiện trên cổng dịch vụ công.

Thí điểm giải quyết bảo hiểm xã hội một lần bằng chữ ký số

Theo đó, quy trình giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần xác thực qua chữ ký số trên điện thoại thực hiện lần lượt như sau:

Người lao động kê khai thông tin theo mẫu số 14A-HSB được cung cấp trên cổng dịch vụ công, thực hiện ký số, đăng tải các hồ sơ điện tử hoặc dẫn nguồn tài liệu từ kho quản lý dữ liệu điện tử của cá nhân và nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công.

Cán bộ bộ phận một cửa truy cập phần mềm tiếp nhận và quản lý hồ sơ và kiểm tra nội dung kê khai, thành phần hồ sơ, tính chính xác của hồ sơ, thông tin trên hồ sơ để thực hiện. Trường hợp hồ sơ không đúng, không đủ thành phần thì gửi thông báo cho người lao động trên cổng dịch vụ công để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì thông báo giải quyết hồ sơ giao dịch điện tử và trả kết quả đối với hồ sơ giao dịch điện tử cho người lao động và phản hồi trạng thái xử lý cho cổng dịch vụ công quốc gia.

Chuyển toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận cho bộ phận, phòng chế độ bảo hiểm xã hội để giải quyết.

Nhận sổ bảo hiểm xã hội bản giấy do người lao động gửi đến khi đã được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thực hiện lưu trữ hoặc chuyển phòng quản lý hồ sơ lưu trữ.

Cán bộ bộ phận, phòng chế độ bảo hiểm xã hội thực hiện tiếp nhận hồ sơ từ phần mềm, truy cập hệ thống quản lý chính sách để xét duyệt và trình lãnh đạo phê duyệt quyết định về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Lập danh sách chi trả bảo hiểm xã hội một lần.

Cán bộ bộ phận, phòng kế hoạch tài chính tiếp nhận danh sách chi trả bảo hiểm xã hội một lần và thực hiện chi trả theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thí điểm giải quyết bảo hiểm xã hội một lần bằng chữ ký số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO