Thể lệ Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

PV| 06/09/2019 09:14

Doanh nghiệp, doanh nhân mọi thành phần kinh tế đều có thể tham gia Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Thể lệ Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”

Ban Kinh tế Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vừa đồng chủ trì chỉ đạo và tổ chức phát động Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, doanh nhân hiểu rõ hơn về điều kiện tham gia vào Cuộc vận động này, đóng góp ý kiến, đề xuất, sáng kiến xác đáng cho Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách phát triển kinh tế, điều hành đất nước, Báo Doanh Nhân Sài Gòn đăng đầy đủ Thể lệ Cuộc vận động để các doanh nghiệp, doanh nhân tham khảo.

The-le-cuoc-van-dong-1-6889-1567736066.j
The-le-cuoc-van-dong-2-6087-1567736066.j
The-le-cuoc-van-dong-3-4425-1567736066.j
The-le-cuoc-van-dong-4-1997-1567736066.j
The-le-cuoc-van-dong-5-1268-1567736066.j
The-le-cuoc-van-dong-6-1843-1567736067.j
The-le-cuoc-van-dong-7-8980-1567736067.j
The-le-cuoc-van-dong-8-9462-1567736067.j
(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thể lệ Cuộc vận động “Doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO