Thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 đạt 76,78%

MH| 26/05/2022 08:25

Bộ Tài chính vừa ban hành công văn 4577/BTC-ĐT báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Theo đó, thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 đạt tỷ lệ 76,78%.

Thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 đạt 76,78%

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn giao trong năm 2021 và kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang là 607.569.950 triệu đồng. Hết niên độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm 2021 (đến ngày 31/1/2022), thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 là 466.521.674 triệu đồng, đạt tỷ lệ 76,78%. Trong đó, thanh toán vốn trong nước là 446.966.234 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80,68%; thanh toán vốn nước ngoài là 19.555.440 triệu đồng, đạt tỷ lệ 36,53%.

Đối với vốn cân đối ngân sách địa phương, lũy kế thanh toán cả năm là 313.786.100 triệu đồng, đạt tỷ lệ 80,86%. Vốn ngân sách trung ương, lũy kế thanh toán cả năm là 152.735.574 triệu đồng, đạt tỷ lệ 69,85%. Dự án do bộ, cơ quan trung ương quản lý, lũy kế thanh toán cả năm là 70.979.113 triệu đồng, đạt tỷ lệ 75,47%. Dự án do địa phương quản lý, lũy kế thanh toán cả năm là 395.542.561 triệu đồng, đạt tỷ lệ 77,02%.

Năm 2021, nền kinh tế nước ta đã chịu nhiều ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh đối mặt với rất nhiều khó khăn, chuỗi sản xuất, lao động đứt gãy. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội đã đạt được kết quả đáng ghi nhận

Được biết, tỷ lệ ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 22,37% kế hoạch Chính phủ giao, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021 (22,12%). Ngày 2/5/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 548/QĐ-TTg thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Các tổ công tác này sẽ kiểm tra việc giải ngân vốn đầu tư công tại các đơn vị đến ngày 30/4/2022 chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao; có tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/4/2022 dưới mức trung bình của cả nước (18,48%).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Thanh toán vốn đầu tư công năm 2021 đạt 76,78%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO