Tăng mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

HT| 01/04/2021 04:31

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp, có hiệu lực từ ngày 15/5/2021.

Tăng mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Theo Điều 3 Quyết định 17, mức hỗ trợ học nghề được quy định như sau:

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề đến 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.

- Đối với người tham gia khóa đào tạo nghề trên 3 tháng: Mức hỗ trợ tính theo tháng, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế, nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng.

Đối với trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc: Từ 14 ngày trở xuống tính là 2 tháng; từ 15 ngày trở lên được tính là 1 tháng.

Ngoài ra, hồ sơ đề nghị học nghề và giải quyết hỗ trợ học nghề được thực hiện theo quy định tại Điều 24 và Điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP). Hằng tháng, cơ sở đào tạo nghề nghiệp thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 25 Nghị định 28/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 61/2020/NĐ-CP).

Đối với người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề trước Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa có quyết định hỗ trợ học nghề thì được áp dụng mức hỗ trợ học nghề theo các quy định tại Quyết định này.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 15/5/2021 và thay thế Quyết định 77/2014/QĐ-TTg ngày 24/12/2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tăng mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO