Trong nước

Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Nguyễn An 24/04/2024 11:09

Từ ngày 7/6/2024, một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung sẽ bắt đầu có hiệu lực.

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Theo đó, thay thế một số cụm từ của Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác Kinh tế.

Thay thế cụm từ “Vụ Xuất nhập khẩu” bằng cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu” tại khoản 5 Điều 4 và Điều 11.

Thay thế một số cụm từ của Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25/1/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Bản Thỏa thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào.

Thay thế cụm từ “Vụ Xuất nhập khẩu” bằng cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu” tại khoản 5 Điều 4, Điều 11 và khoản 1 Điều 24 Phụ lục 4.

Thay thế một số cụm từ của Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ.

Thay thế cụm từ “Vụ Xuất nhập khẩu” bằng cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu” tại khoản 5 Điều 4 và Điều 11.

xuat-nhap-khau-la-gi-16444772038188729387-1700450702033793808059-0-0-400-640-crop-17004507169001307235064.jpg
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu

Thay thế một số cụm từ của Thông tư số 28/2012/TT-BCT ngày 27/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết việc đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

Thay thế cụm từ “Vụ Xuất nhập khẩu” bằng cụm từ “Cục Xuất nhập khẩu” tại khoản 1 Điều 4, khoản 1 và khoản 3 Điều 13.

Thông tư sẽ bắt đầu hiệu lực thi hành kể từ ngày 7/6/2024. Bộ Công thương cũng lưu ý, trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, thương nhân, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ để được xử lý.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO