Phụ cấp cho người lao động có bắt buộc ghi vào hợp đồng lao động?

HT| 27/09/2021 06:00

Bên cạnh tiền lương, các khoản phụ cấp cũng được người lao động rất quan tâm. Dưới đây là những quy định về các khoản phụ cấp mà người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý để thực hiện đúng quy định.

Phụ cấp cho người lao động có bắt buộc ghi vào hợp đồng lao động?

Theo quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 20 Bộ Luật Lao động năm 2019: “mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác” là một trong những nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động. Trong đó, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác thường được người lao động gọi chung là các khoản phụ cấp.

Điểm b và Điểm c Khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH đã hướng dẫn cụ thể về các khoản phụ cấp này như sau:

b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

b2) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

c) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau:

c1) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương;

c2) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Có thể thấy, các khoản phụ cấp mà doanh nghiệp trả cho người lao động đều xuất phát từ sự thỏa thuận của các bên. Và nếu có thỏa thuận về tiền phụ cấp, các bên phải ghi nhận những nội dung này trong hợp đồng lao động. Dù vậy, các bên chỉ cần ghi nhận điều khoản liên quan đến phụ cấp trong hợp đồng mà không bắt buộc phải ghi cụ thể số tiền phụ cấp dành cho người lao động. Thực tế, hợp đồng lao động thường chỉ ghi nhận cụ thể tiền lương theo công việc còn các khoản phụ cấp sẽ được thực hiện theo nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Phụ cấp cho người lao động có bắt buộc ghi vào hợp đồng lao động?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO