Mỹ tài trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực 4.0

Mỹ Huyền| 03/10/2021 06:00

USAID tài trợ Việt Nam trong Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 nhằm tiếp tục thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế liên tục. Trong 2 năm thực hiện, dự án dự kiến trang bị kỹ năng cho 1.000 học viên, giải ngân cho vay giáo dục tương đương 400.000 USD và tận dụng 600.000 USD từ nguồn lực của khu vực tư nhân.

51538307775-e8ce221b72-z-3484-1633072299

Lễ công bố “Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp” (USAID WISE). Ảnh: VPTLS Mỹ

USAID sẽ tài trợ thông qua dự án Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp (USAID WISE). Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đối tác chính từ phía Chính phủ Việt Nam cho dự án USAID WISE.

Dự án sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực cho NIC và kết nối các cơ quan chính phủ về phát triển nguồn nhân lực nhằm giúp họ có thể thực hiện đào tạo nâng cao/đào tạo lại có hiệu quả nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo. 

USAID WISE sẽ hỗ trợ các mô hình bền vững, theo định hướng thị trường và có thể mở rộng nhằm xây dựng nguồn nhân lực của Việt Nam sẵn sàng cho cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư thông qua các quan hệ đối tác với khu vực tư nhân. Dự án sẽ hỗ trợ đào tạo kỹ năng số cơ bản, cung cấp thông tin lộ trình nghề nghiệp định hướng để ra quyết định sáng suốt về đầu tư phát triển tài năng, cung cấp CNTT, đào tạo nâng cao/đào tạo lại để thúc đẩy học tập suốt đời và tìm kiếm các cơ chế tài chính sáng tạo. Các nội dung này nhằm giúp Việt Nam đạt được các kỹ năng mà cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0  đòi hỏi. 

Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với những cơ hội và thách thức lớn trong việc đào tạo nâng cao và đào tạo lại nguồn nhân lực để tận dụng công nghệ và hình thành các lợi thế cạnh tranh mới của nền kinh tế. COVID-19 đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số khiến cho việc nâng cấp lại lực lượng lao động để thích ứng với nền kinh tế số và giai đoạn “bình thường mới” càng trở nên cấp thiết. 

Giám đốc USAID Việt Nam Ann Marie Yastishock cho biết: “Dự án USAID WISE thể hiện cam kết của Chính phủ Hoa Kỳ trong việc hợp tác với Việt Nam. Qua đó, Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam, tập trung vào việc làm chủ và tích hợp các công nghệ tiên tiến mới, tăng cường đổi mới sáng tạo và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế số.” 

USAID WISE sẽ đồng hành cùng với những nỗ lực của Việt Nam trong việc chú trọng đến các cơ hội phát triển kỹ năng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 cho mọi thành phần trong xã hội, trong đó đặc biệt tập trung ưu tiên cho phụ nữ và các nhóm yếu thế nhằm thu hẹp khoảng cách kỹ năng số tại Việt Nam.

Ưu tiên này phù hợp với Chiến lược số của USAID và mang lại tác động lâu dài tại Việt Nam thông qua xây dựng ngành CNTT mà ở đó các nhà lãnh đạo, lập trình viên, thiết kế và kỹ thuật viên sẽ giúp thúc đẩy việc sử dụng và phát triển cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang lan toả trong nền kinh tế Việt Nam. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Mỹ tài trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực 4.0
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO