Kết nối dữ liệu ngành thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

MH| 26/05/2022 06:00

Ngành thuế đang thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu người nộp thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Kết nối dữ liệu ngành thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 6/1/2022, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030” với mục tiêu cụ thể đối với ngành thuế là hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu thuế trong quý I/2022, phục vụ xác thực thông tin về người nộp thuế trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thuế, giúp 100% người nộp thuế không phải khai báo lại các thông tin thay đổi đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Căn cứ trên cơ sở này, Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quản lý thuế của ngành thuế, đáp ứng thủ tục đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là cá nhân không kinh doanh trên cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối tượng triển khai là người nộp thuế cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng điện tử đến cơ quan thuế qua cổng dịch vụ công quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 3/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, để thực hiện đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân không kinh doanh qua cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người nộp thuế sử dụng tài khoản điện tử đã được cấp để đăng nhập vào cổng dịch vụ công quốc gia và chọn dịch vụ “Đăng ký thuế lần đầu” hoặc dịch vụ “Thay đổi thông tin đăng ký thuế”.

Sau đó, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để truy vấn các thông tin của cá nhân. Nếu thông tin đã đúng về các quy tắc nghiệp vụ, cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế lưu hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thành công, đồng thời tự động chuyển thông tin về hồ sơ đăng ký thuế (hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế) của người nộp thuế vào hệ thống quản lý thuế ngay sau khi người nộp thuế nộp hồ sơ điện tử thành công.

Việc hai dịch vụ công nêu trên được Tổng cục Thuế nhanh chóng tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nỗ lực của cơ quan rhuế nhằm đáp ứng yêu cầu của Quyết định số 06 của Thủ tướng Chính phủ và là nỗ lực nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và cung cấp dịch vụ điện tử, dịch vụ số cho người nộp thuế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Kết nối dữ liệu ngành thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO