Hơn 37.000 doanh nghiệp mới được thành lập trong 4 tháng đầu năm 2020

MH| 02/05/2020 08:00

Theo số liệu về tình hình đăng ký doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê công bố, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 37.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 22.700, tăng 33,6%.

Hơn 37.000 doanh nghiệp mới được thành lập trong 4 tháng đầu năm 2020

Theo Tổng cục Thống kê, đăng ký doanh nghiệp trong tháng 4/2020 chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, cả nước có 7.885 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 93,9 nghìn tỷ đồng, giảm 46,9% về số doanh nghiệp và giảm 43,8% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 37.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, với tổng số vốn đăng ký là 445,2 nghìn tỷ đồng, giảm 13,2% về số doanh nghiệp, giảm 17,9% về vốn đăng ký. Nếu tính cả 680,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 11.700 doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm là 1.126,1 nghìn tỷ đồng, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 17.800 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 2,1% so với 4 tháng đầu năm 2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng lên 55.400 doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 13.800 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Đáng chú ý, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 22.700 doanh nghiệp, tăng 33,6%; gần 14.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 19,2%.

Cũng trong 4 tháng đầu năm có 5.100 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, trên cả nước còn có 14.300 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Hơn 37.000 doanh nghiệp mới được thành lập trong 4 tháng đầu năm 2020
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO