Trong nước

Hội nghị Tổng kết công tác báo chí - xuất bản năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Xuân Lộc 19/04/2024 17:20

Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí - xuất bản năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Hồ Hải - Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Dương Anh Đức - Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM; ông Nguyễn Tấn Phong - Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM.

Đến dự có các ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó vụ trưởng phụ trách Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực miền Nam; ông Trần Trọng Dũng - Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo về tình hình hoạt động báo chí, xuất bản năm 2023 và định hướng các nội dung trọng tâm năm 2024…

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, năm 2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã bám sát kế hoạch công tác năm; thực hiện tốt các báo cáo điểm báo, tổng hợp các góp ý, hiến kế, tập trung biểu dương những thông tin tích cực, lưu ý những nội dung chưa đúng, có biểu hiện vi phạm định hướng chỉ đạo; đẩy mạnh việc phát hiện những nội dung đề xuất cho Thường trực Thành ủy.

Việc phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương và Thành phố thực hiện chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí Thành phố đảm bảo đúng theo yêu cầu của diễn biến tình hình và hoạt động của cơ quan báo chí Thành phố. Kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí và tham gia các cuộc họp báo định kỳ và bất thường trên địa bàn; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo định kỳ về tình hình Thành phố và việc triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh.

bc-2.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Cùng với đó, công tác tham mưu bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cơ quan báo chí đã nghiêm túc thực hiện đúng các quy định của Trung ương và Thành phố, nhất là sau khi có sự điều chỉnh, sắp xếp, thay đổi cơ quan chủ quản. Công tác chỉ đạo cơ quan báo chí duy trì thực hiện thường xuyên, định kỳ, có sự phối hợp thông tin chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Văn phòng Thành ủy TP.HCM về các vấn đề liên quan Quy định 1374-QĐ/TU ngày 1/12/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động báo chí, xuất bản của Thành phố năm 2023 đảm bảo việc phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao kiến thức trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ kinh doanh báo chí. Các cơ quan báo chí đã chủ động, tích cực thực hiện các nhiệm vụ truyền thông gắn với những chủ trương, định hướng, trong đó có việc kịp thời thông tin, tuyên truyền các nghị quyết về phát triển Thành phố, dự án Đường vành đai 3, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, các giải pháp giải ngân đầu tư công...

bc.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Cũng theo ông Lê Hồng Sơn, về cơ bản các cơ quan báo chí, xuất bản đã chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy; tích cực hưởng ứng các hoạt động do Thành ủy, UBND TP.HCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức. Đa số người làm báo chí tại Thành phố có ý thức chính trị tốt, nghiêm chỉnh thực hiện chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt quy tắc ứng xử trên không gian mạng; có chú trọng đầu tư để có những tác phẩm báo chí có giá trị.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, trên lĩnh vực báo chí, ông Lê Hồng Sơn cho biết, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục định hướng cơ quan báo chí Thành phố, cơ quan báo đài Trung ương có ký kết hợp tác truyền thông với Thành phố trong việc tổ chức tuyên truyền, thông tin theo các nhiệm vụ chính trị - kinh tế - xã hội và chủ đề năm 2024 của Thành phố.

Tiếp tục tuyên truyền về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần các Nghị quyết của Bộ Chính trị và Nghị quyết 98. Đẩy mạnh thông tin về góp ý, hiến kế, tập trung về các giải pháp phát triển TP.HCM theo chủ trương, chính sách của Trung ương... Cùng với đó là tổ chức phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp truyền thông giữa TP.HCM với các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố trên tinh thần bám sát các quy định, tập trung vào các sự kiện nổi bật của Thành phố, các vấn đề cần đề xuất, hiến kế, lan tỏa, phản biện xã hội… gắn với năng lực, điều kiện cụ thể, đặc thù của từng cơ quan báo chí.

Một trong những nội dung khác là tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội tích cực về các ngày lễ lớn của dân tộc và Thành phố, đồng thời tuyên truyền hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng của Thành phố năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024; các phong trào thi đua yêu nước...

bc-3.jpg
Ông Lê Hồng Sơn báo cáo tại Hội nghị

Tăng cường nội dung về ca ngợi đất nước, con người Việt Nam nói chung, truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của người dân TP.HCM nói riêng, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án số 05-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các cơ quan báo chí Thành phố quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và hoạt động báo chí nói riêng, Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo của Hội Nhà báo Việt Nam; đẩy mạnh việc thực hiện phong trào xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí; kịp thời xử lý, chấn chỉnh các biểu hiện chưa tích cực của một số cơ quan báo chí…

Ở lĩnh vực xuất bản, sẽ phối hợp nâng cao chất lượng công tác giao ban công tác xuất bản, in, phát hành trên địa bàn. Cùng với đó là phối hợp tổ chức hoạt động Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Ngành Xuất bản, In, Phát hành.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM Lâm Đình Thắng thông tin về truyền thông chính sách trên địa bàn TP.HCM.

Theo ông Lâm Đình Thắng truyền thông chính sách ngày càng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực. Có 7 điểm tích cực như Lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương thành phố ngày càng quan tâm đến công tác truyền thông chính sách; nhiều sở, ngành, các địa phương đã có bộ phận phụ trách công tác truyền thông chính sách, thậm chí có đơn vị có chuyên trách, tất cả sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn thành phố đều cử người phát ngôn, cử người phát ngôn tham gia các buổi họp báo định kỳ hàng tuần.

Tiếp đó là đối với những chủ trương, chính sách quan trọng của Thành phố khi được sự tập trung của toàn bộ hệ thống chính trị thành phố thì công tác truyền thông chủ động và kết quả rất tốt. Có thể đơn cử là đường vành đai 3, Nghị quyết 98...

Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố rất quan tâm và chỉ đạo thường xuyên đối với công tác truyền thông, chính sách hỗ trợ các cơ quan báo chí về mặt thông tin và hoạt động.

Thành phố cũng duy trì thường xuyên và có nâng chất các cái hoạt động mà cung cấp thông tin và xử lý các thông tin do cơ quan báo chí phản ánh. Đồng thời, đầu tư các giải pháp chuyển đổi số để quản lý hoạt động của báo chí cũng như tăng cường việc biểu dương, khen thưởng các cơ quan báo chí, phóng viên có những tác phẩm báo chí viết về Thành phố đột xuất và thường xuyên nhiều hơn...

bc-4.jpg
Ông Lâm Đình Thắng phát biểu tại Hội nghị

Trong thời gian tới, ông Lâm Đình Thắng cho biết Thành phố thực hiện nghiêm các chủ trương, chỉ đạo của Thành ủy và đặc biệt là chỉ thị của chủ tịch UBND TP.HCM về công tác truyền thông, chính sách.

Về chính sách phát triển, theo ông Lâm Đình Thắng, báo chí tập trung cho bốn nội dung: Cơ chế đặt hàng, tăng kinh phí cho giải thưởng báo chí Thành phố, kinh phí biểu dương các tác phẩm tiêu biểu hàng quý, hỗ trợ chuyển đổi số báo chí.

Dịp này, Thành ủy TP.HCM đã khen thưởng nhóm tác giả đạt Giải Báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng - Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII năm 2023; Khen thưởng tác giả, nhóm dịch giả, nhà xuất bản đạt Giải thưởng Sách Quốc gia lần VI năm 2023.

Ngoài các sáng kiến như: Giải thưởng Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu (tiền thân Giải thưởng Doanh nhân TP.HCM tiêu biểu); Giải thưởng Tài năng kinh doanh Lương Văn Can; Giải thưởng Doanh nhân truyền cảm hứng…. Báo Doanh Nhân Sài Gòn tiền thân Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn là đơn vị đề xuất Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải lấy ngày 13/10 hằng năm làm Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Là đơn vị truyền thông kết nối mạnh, có uy tín cao trong cộng đồng doanh nghiệp tại TP.HCM nói riêng, để xây dựng và phát vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới, Tạp chí sẽ tiếp tục thực hiện sức mệnh tuyên truyền, vận động đội ngũ doanh nhân TP.HCM riêng, phấn đấu thực hiện chuẩn mực đạo đức, văn hóa kinh doanh, gắn với bản sắc dân tộc, bản sắc TP.HCM; nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với xã hội, nhất là trong cung ứng sản phẩm - dịch vụ bảo đảm chất lượng; giữ gìn uy tín, thương hiệu doanh nghiệp; chú trọng bảo vệ môi trường…

Tạp chí tiếp tục tuyên truyền triết lý “Thương đức” trong kinh doanh của Lương Văn Can và doanh nhân học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tạp chí sẽ thực hiện công tác truyền thông về việc về những doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả khi có Chi bộ đảng …. Tạp chí sẽ xây dựng đề án trình UBND TP.HCM tổ chức Giải thưởng Doanh nghiệp - Doanh nhân văn hóa.

Nổi bật
Đọc nhiều
Hội nghị Tổng kết công tác báo chí - xuất bản năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO