Điều chỉnh bảng giá đất: Không nên vừa đá bóng, vừa thổi còi

Mỹ Huyền| 13/03/2023 06:00

Theo LS. Nguyễn Minh Tâm - Đoàn Luật sư TP.HCM, việc bỏ khung giá đất và áp dụng việc quy định sửa bảng giá đất và giá đất trong bản dự thảo, nếu không quy định rõ sẽ dễ xảy ra các tiêu cực trong quá trình xây dựng giá.

Điều chỉnh bảng giá đất: Không nên vừa đá bóng, vừa thổi còi

Điểm c Khoản 1 Điều 129 chưa quy định rõ thế nào là "giá phổ biến trên thị trường" và "điều kiện bình thường". Bên cạnh những định nghĩa thiếu rõ ràng, việc điều chỉnh giá đất hằng năm có thể gây ra nhiều bất cập và không khả thi. 

Điều 130 Khoản 1 căn cứ nguyên tắc quy chuẩn phương pháp định giá đất phổ biến trên thị trường và biến động giá đất UBND cấp tỉnh xây dựng và trình HĐND cùng cấp thông qua bảng giá đất, hệ số điều chỉnh biến động giá đất trước khi ban hành. Bảng giá đất được xây dựng định kỳ hằng năm và công khai vào ngày 1/1 của năm.

Một bất cập rõ nét trong quy định này là "trong thời gian thực hiện bảng giá đất và khi giá đất phổ biến trên thị trường có biến động thì UBND cấp tỉnh điều chỉnh bảng giá đất cho phù hợp". Khi UBND cấp tỉnh vừa được quyền thẩm định vừa quyết giá sẽ tương tự như "vừa đá bóng vừa thổi còi", điều này là không nên. 

Dự thảo sửa đổi có điểm mới tại Điều 115 tăng thêm thời gian xem xét để cấp chứng nhận cho người dân đã sử dụng đất nông nghiệp trước 1/7/2014 mà không phải nộp tiền sử dụng đất, áp dụng với người dân đã ở lâu năm mà chưa được cấp quyền sử dụng. Luật Đất đai 2013 chỉ đưa ra thời hạn cho hộ cá nhân đã sử đất trước ngày 15/10/1993 mới được cấp quyền sử dụng đất nếu hội đủ các yếu tố theo quy định. Thay đổi thời hạn sẽ giúp người mua BĐS thu nhập thấp lỡ mua đất có cơ hội được cấp quyền sử dụng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Điều chỉnh bảng giá đất: Không nên vừa đá bóng, vừa thổi còi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO