Thời sự

Đề xuất quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông

Nguyễn An 11/07/2024 - 09:32

Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định về hoạt động thanh tra chuyên ngành và bảo đảm các điều kiện cho hoạt động thanh tra trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định về thẻ thanh tra chuyên ngành; trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; in, cấp phát Sổ nhật ký Đoàn thanh tra; bảo đảm phương tiện, công cụ cho hoạt động thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

Cụ thể, dự thảo Thông tư quy định người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp thẻ thanh tra chuyên ngành để sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra.

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm bảo quản, sử dụng thẻ thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật; không sử dụng thẻ vào mục đích cá nhân, sử dụng thẻ của người khác hoặc cho người khác mượn thẻ để sử dụng.

Thời hạn sử dụng thẻ thanh tra chuyên ngành không quá 5 năm kể từ ngày cấp.

Trường hợp mất hoặc hư hỏng thẻ thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành báo cáo Cục trưởng để làm thủ tục cấp lại hoặc đổi thẻ theo quy định.

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm nộp lại thẻ thanh tra chuyên ngành khi nghỉ hưu, chuyển công tác sang cơ quan khác hoặc không còn được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Cục trưởng được giao chức năng thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm thu hồi và lưu giữ.

Các hình thức cấp thẻ thanh tra chuyên ngành gồm: Cấp mới thẻ thanh tra chuyên ngành; cấp đổi thẻ thanh tra chuyên ngành; cấp lại thẻ thanh tra chuyên ngành.

pt-1688708244215248472910.jpg
Thời hạn sử dụng thẻ thanh tra chuyên ngành không quá 5 năm kể từ ngày cấp

Bên cạnh đó, khi công chức đủ điều kiện được cấp thẻ thanh tra chuyên ngành, Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành gửi hồ sơ đề nghị cấp mới thẻ thanh tra về Thanh tra Bộ.

Cấp đổi thẻ thanh tra chuyên ngành trong trường hợp sau: Công chức đã được cấp thẻ có thay đổi về chức vụ hoặc ngạch công chức; Do thay đổi mã số thẻ, tên cơ quan công tác hoặc lý do khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của người được cấp thẻ thanh tra chuyên ngành;

Thẻ thanh tra chuyên ngành đã hết thời hạn sử dụng.

Thẻ thanh tra chuyên ngành được cấp lại cho công chức trong trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng.

Ngoài ra, Thanh tra Bộ chủ trì xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành hằng năm và các chương trình cập nhật kiến thức, văn bản quy phạm pháp luật mới cho Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan và trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong kế hoạch thanh tra hằng năm của Bộ.

Ưu tiên người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang công tác tại đơn vị tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành được tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Đề xuất quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO