Thời sự

Ban hành hướng dẫn xây dựng, thẩm định, định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Bạch Khởi 20/06/2024 10:35

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 05/2024/TT-BTTTT hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Mục tiêu của Thông tư hướng đến việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực báo chí làm cơ sở xây dựng giá, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí; đáp ứng điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Từ đó, làm căn cứ để xây dựng và thực hiện kế hoạch, quản lý kinh tế, tài chính và quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí.

Cũng theo Thông tư, định mức được xây dựng trên cơ sở thực tiễn tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ; đảm bảo tính ổn định trong thời gian nhất định, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Khi có sự thay đổi công nghệ, quy định pháp luật hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn thì định mức phải được điều chỉnh hoặc xây dựng mới.

Đồng thời, bảo đảm tính đúng, tính đủ các hao phí cần thiết để hoàn thành một sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công đạt được các tiêu chí, tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định hiện hành. Cùng với đó là định mức các công việc tương tự trong hoạt động các loại hình báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình tại cùng một cơ quan báo phải bảo đảm tính thống nhất. Qua đó, đáp ứng yêu cầu chung về kết cấu của các loại định mức kinh tế - kỹ thuật.

unnamed.jpg
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn xây dựng, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí

Về thành phần định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí, cơ quan chủ quản được quyền xem xét quyết định giao nhiệm vụ cho cơ quan báo chí tổ chức xây dựng định mức; Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tự quyết định việc tổ chức xây dựng định mức.

Người đứng đầu cơ quan cũng được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức phân công cho bộ phận trực thuộc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Bộ phận xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật lập kế hoạch chi tiết xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật. Nội dung Kế hoạch chi tiết xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật tại Phụ lục I.

Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xây dựng định mức phê duyệt Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ do bộ phận trực thuộc xây dựng làm cơ sở quản lý công tác xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật cụ thể. Bộ phận xây dựng định mức triển khai việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật theo hướng dẫn tại Thông tư này và theo kế hoạch chi tiết được duyệt.

Về trình tự các bước xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và cách thức xác định hao phí cho sản phẩm dịch vụ công được xây dựng định mức được quy định tại Phụ lục II của Thông tư này.

Song song đó, lấy ý kiến các đơn vị liên quan trong nội bộ cơ quan báo chí về định mức kinh tế - kỹ thuật được xây dựng để hoàn thiện trước khi thẩm định. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Ban hành hướng dẫn xây dựng, thẩm định, định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO