ABBank chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 10%

Ý Nhi| 11/05/2023 08:24

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2023, ra mắt HĐQT nhiệm kỳ mới và phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 10%.

ABBank chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 10%

Về chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2023, kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của ABBank lên đến 68% so với năm 2022, dự kiến đạt 2.826 tỷ đồng. Cụ thể, tổng tài sản đạt 136.816 tỷ đồng, tăng trưởng 5% so với 2022; dư nợ tín dụng đạt 97.382 tỷ đồng, tăng trưởng 10% so với 2022; huy động từ khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế đạt 93.508 tỷ đồng, tăng trưởng 2% so với 2022 và nợ xấu trên tổng dư nợ được kiểm soát ở mức dưới 3%.

Với lợi nhuận sau thuế là 1.353 tỷ đồng, ABBank sẽ trích 5% cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, 10% cho quỹ dự phòng tài chính và 2% cho quỹ khen thưởng, phúc lợi. Sau khi trích lập các quỹ và với lợi nhuận còn lại của các năm trước chưa sử dụng, tổng lợi nhuận còn lại chưa phân phối là gần 2.483 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông ngày 20/4/2022 là gần 940,95 tỷ đồng. Dự kiến, trong quý II hoặc quý III/2023, ABBank sẽ phát hành gần 94,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10%. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối sau khi chia cổ tức là gần 1.542 tỷ đồng.

-2196-1683528462.jpg

HĐQT ABBank nhiệm kỳ mới 2023-2027 gồm ông Đào Mạnh Kháng (hiện là Chủ tịch HĐQT), ông Vũ Văn Tiền (hiện là Phó chủ tịch HĐQT), ông Nguyễn Danh Lương (hiện là thành viên độc lập), ông Trần Bá Vinh và bà Đỗ Thị Nhung (mới được bầu là thành viên độc lập mới theo đề xuất của Ủy ban Nhân sự), ông John Chong Eng Chuan và ông Foong Seong Yew (mới được bầu là thành viên HĐQT theo đề cử của cổ đông Maybank). HĐQT ABBank cũng thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ UpCOM sang HoSE khi điều kiện thị trường thuận lợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
ABBank chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 với tỷ lệ 10%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO