Trong nước

4 vấn đề quan trọng trong đổi mới giáo dục đào tạo của TP.HCM

H.Ng 20/09/2023 12:15

Sáng 20/9/2023, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo “Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế tại TP.HCM”.

toan-canh.jpg

Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy TP.HCM, Thành ủy Thủ Đức, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở có trường học đang tăng cường công tác lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra.

Từ sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, ngành giáo dục và đào tạo của TP.HCM đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Cụ thể, TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu trong đổi mới giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Ngân sách đầu tư vào giáo dục - đào tạo tăng hằng năm, đầu tư cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, giảng viên ở các ngành học, bậc học công như công tác đổi mới quản lý giáo dục đào tạo ngày càng đạt hiệu quả tích cực. Công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, coi trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lý tưởng cho học sinh, sinh viên được quan tâm thường xuyên. Thành phố đã phát huy tốt vai trò phối hợp của gia đình và nhà trường, xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ. Việc xã hội hóa giáo dục đào tạo đạt kết quả tích cực…

Những thành tựu này vừa là cơ sở để nâng cao hiệu quả đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo thành phố, vừa là động lực góp phần xây dựng TP.HCMcó chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Theo ông Lê Hồng Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, hội thảo cũng là diễn đàn để các nhà giáo, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo, các chuyên gia đầu ngành, các cơ sở giáo dục từ mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học trong thành phố… trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ ngành; điều hành, quản trị trường học; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, tổ chức dạy - học và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, mở ra nhiều vấn đề cần được tiếp tục bàn bạc, trao đổi.

Hội thảo này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều giải pháp, biện pháp căn cơ, mang đậm tính thực tiễn, bổ ích để góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo của thành phố, tiếp cận bởi các phương pháp giảng dạy - học mới, nhân tố cơ bản quyết định đến sự phát triển của giáo dục, nâng cao chất lượng dạy - học, đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền giáo dục trong tổng thể của quá trình đổi mới và phát triển của đất nước.

Hội thảo tập trung vào 4 nhóm vấn đề trọng tâm. Thứ nhất là vai trò của các cấp ủy Đảng đối với công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo TP.HCM.

Thứ hai, công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng trong các trường học và công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ, viên chức.

Thứ ba, các mô hình, cách làm, giải pháp hay và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo như thực hiện tự chủ đại học, các vấn đề đổi mới trong công tác giảng dạy, học tập; nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, chủ động hội nhập quốc tế; phát huy mối quan hệ giữa cấp ủy và hội đồng trường, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Thứ tư là công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý, giảng viên, giáo viên các trường học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
4 vấn đề quan trọng trong đổi mới giáo dục đào tạo của TP.HCM
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO