Trong nước

TP.HCM hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

PV 18/09/2023 15:37

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM vừa có thông tin liên quan một số nội dung chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

nong-nghiep.jpg

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM cho biết, chính sách này nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tạo kết nối chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với xây dựng thương hiệu hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường.

Theo đó, nội dung quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp (sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp) trên địa bàn TP.HCM.

Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Cụ thể là nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là nông dân).

Cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân, hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cá nhân). Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã), doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện quy định này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM đã thông tin về nội dung và mức hỗ trợ. Theo đó, đối với việc hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết, sẽ chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn, nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường

Về hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết, dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc trang thiết bị; xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng.

Đối với việc hỗ trợ xây dựng mô hình khuyến nông, nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND ngày 19/10/2021 của HĐND TP.HCM về ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn thành phố.

Riêng về hỗ trợ đào tạo nghề, chi hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo nghề dưới 3 tháng cho lao động nông thôn, nội dung, mức hỗ trợ và hình thức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư số 152/2016/TT-BTC, Thông tư số 40/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Liên quan đến việc hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường, nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 19.

Đối với việc hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, hỗ trợ 40% chi phí chuyển giao khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi.

Theo dự kiến, trong kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM diễn ra vào 19/9/2023 sắp tới, UBND TP.HCM sẽ có tờ trình về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO