Thời sự

TP.HCM ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số PAPI

Bạch Khởi 21/06/2024 14:45

UBND TP.HCM vừa ban hành kế hoạch về việc cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn TP.HCM năm 2024.

Theo đó, TP.HCM nâng cao nhận thức của từng cán bộ, công chức, viên chức về vai trò của Chỉ số PAPI đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; tăng cường hành động, tạo sự chuyển biến đồng bộ, chặt chẽ, quyết liệt trong thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trong thời gian tới.

Chú trọng đổi mới tư duy, hành động cụ thể mang lại hiệu quả thiết thực, đưa việc thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của từng cơ quan, địa phương; gắn việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao Chỉ số PAPI với công tác thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là người đứng đầu.

Đồng thời, tiếp thu, đối thoại với người dân, doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức; quan tâm tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho chính quyền cơ sở gắn việc triển khai thực hiện Chỉ số PAPI vào tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu và cơ quan, địa phương.

chi-so-papi-copy-1.jpg
TP.HCM ban hành kế hoạch cải thiện Chỉ số PAPI

Bên cạnh đó, phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để HĐND TP.HCM, các vị đại biểu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện phản biện xã hội, giám sát góp ý cho việc thực hiện hiệu quả hơn các nội dung nâng cao Chỉ số PAPI. Nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện công vụ và trong tiếp công dân.

Ngoài ra, tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương, từng nhóm đối tượng và từng khu vực dân cư, chú trọng phát huy tuyên truyền trên các nền tảng số (Cổng/trang thông tin điện tử, fanpage, mạng xã hội), tổ chức các hoạt động truyền thông trực quan đến với người dân thông qua các Tổ công nghệ số cộng đồng, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở…

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ quyết tâm nâng các chỉ số đã đạt tốt, khắc phục, cải thiện các chỉ số đạt thấp theo chỉ số nội dung. Trong đó, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong cải thiện Chỉ số PAPI gắn với từng chỉ số nội dung thành phần cụ thể.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
TP.HCM ban hành kế hoạch cải thiện chỉ số PAPI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO