Tỉnh Khánh Hòa xây dựng quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước

PV| 02/01/2023 07:00

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhấn mạnh, công tác quy hoạch nói chung và quy hoạch tỉnh nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định đường hướng phát triển thời kỳ tới; nhận diện được các điểm nghẽn, thách thức, khai thác hết các tiềm năng, lợi thế, giải phóng các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, phát triển bền vững, phù hợp với các xu thế mới.

Tỉnh Khánh Hòa xây dựng quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, hiện nay công tác lập quy hoạch có những thuận lợi như đã có định hướng hoạch tổng thể quốc gia; một số quy hoạch đã được phê duyệt; có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị về vùng, tỉnh… là cơ sở pháp lý chính trị quan trọng. Đặc biệt, gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành các nghị quyết mới về phát triển vùng, trong đó có Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chính phủ đã ban hành các nghị quyết về chương trình hành động thực hiện các nghị quyết; các văn bản về các mô hình kinh tế mới, về thực hiện cam kết tại hội nghị quy hoạch hiện nay vào thời điểm rất thuận lợi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những khó khăn như đây là lần đầu tiên xây dựng quy hoạch tích hợp, kinh nghiệm chưa nhiều, đòi hỏi cao. Vậy làm thế nào để nhận diện được thách thức, cơ hội về không gian phát triển, thực hiện mục tiêu, mô hình mới một cách bền vững nhất; đánh giá thực trạng trúng và đúng; phân tích và đưa ra định hướng mới; hình thành kết cấu hạ tầng thích ứng với tình hình mới; giải pháp huy động nguồn lực ra sao… là những vấn đề được Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt ra đối với quy hoạch tỉnh Khánh Hòa.

Theo Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, đây là cơ hội đánh giá tiềm năng, thế mạnh, thách thức của tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh đã tổ chức xây dựng các quy hoạch, trong đó quan trọng nhất là quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm hiện thực hóa mục tiêu được Bộ Chính trị đề ra, đặc biệt là mục tiêu được nêu tại Nghị quyết số 09-NQ/TW, đến năm 2030, Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc.

Link bài viết

Để đạt được các mục tiêu trên thì điều kiện tiên quyết là quy hoạch tỉnh phải đưa ra được mục tiêu, tầm nhìn tốt; do vậy, tỉnh Khánh Hòa mong nhận được ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để triển khai thực hiện trong thời gian tới, ông Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh.

Báo cáo quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đưa ra quan điểm phát triển đảm bảo tính khả thi và phát triển lâu dài, tạo nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo; đảm bảo tỷ trọng hợp lý giữa các thành phần kinh tế và bảo vệ nền kinh tế khỏi các tác động toàn cầu bất lợi trong tương lai, tập trung vào đổi mới và đa dạng hóa; đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu, tận dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tầm nhìn của Khánh Hòa đến năm 2050 có thể được hỗ trợ bởi 3 trụ cột chính là dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp; mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt khoảng 8% giai đoạn 2021-2030 và 5% giai đoạn 2030-2050 GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.000 USD vào năm 2030; 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường; 6 nhiệm vụ trọng tâm; 4 đột phá.

Quy hoạch Khánh Hòa đưa ra 4 phân vùng quy hoạch chính với những thế mạnh và đặc điểm riêng, bổ trợ cho nhau để triển khai thành công quy hoạch tỉnh, bao gồm khu kinh tế Vân Phong - đóng góp GRDP thấp nhất trong năm 2020, là khu vực chưa phát triển với tiềm năng chưa được khai thác; vùng trọng điểm gồm thành Nha Trang và phía Nam Ninh Hòa và huyện Diên Khánh - khu vực đô thị và điểm nóng phát triển du lịch và dịch vụ lâu năm; vùng phía Nam gồm thành phố Cam Ranh và đô thị Cam Lâm - trung tâm quốc phòng và logistics địa phương; vùng phía Tây gồm khu vực nội địa và miền núi - khu vực nông thôn cách biệt và đất chủ yếu là nông nghiệp thuộc các huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và phía Tây thị xã Ninh Hòa.

Để sớm hoàn thiện quy hoạch theo quy định, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch nghiêm túc nghiên cứu tiếp thu, giải trình các ý kiến; bổ sung và làm rõ một số nội dung về quy trình từ lúc bắt đầu lập đến lúc hoàn thiện quy hoạch; làm rõ hơn việc tích hợp theo quy định của Luật Quy hoạch; làm rõ hơn các điểm nghẽn, vấn đề có tính chất đột phá, bứt phá, khai thác được tiềm năng lợi thế; đặc biệt, cần lưu ý về cơ cấu ngành kinh tế; về thu hút nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư chiến lược, tạo hiệu ứng lan tỏa, cần phải thay đổi cơ cấu, thu hút đầu tư; rà soát và làm rõ đâu là khâu đột phá, đâu là trụ cột, đâu là động lực mới cho tăng trưởng; lựa chọn các ngành, rà soát phù hợp với quy hoạch cấp trên và luận cứ của thứ tự ưu tiên; liên kết phát triển các vùng động lực, hành lang ưu tiên; nhu cầu sử dụng đất; lưu ý về môi trường biển và an ninh nguồn nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tỉnh Khánh Hòa xây dựng quy hoạch trở thành trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO