Tiêu chí mới của kinh tế trang trại

Nguyễn Loan| 10/04/2020 07:26

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNNPTNT quy định tiêu chí kinh tế trang trại có hiệu lực kể từ ngày 14/4/2020.

Tiêu chí mới của kinh tế trang trại

Theo đó, tiêu chí kinh tế trang trại đối với các trang trại chuyên ngành được quy định như sau:

- Đối với trồng trọt: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, tổng diện tích đất sản xuất từ 1ha trở lên.

- Nuôi trồng thủy sản: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên, tổng diện tích đất sản xuất từ 1ha trở lên.

- Chăn nuôi: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên, và đạt quy mô chăn nuôi trang trại theo quy định của Luật Chăn nuôi.

- Lâm nghiệp: Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 1 tỷ đồng/năm trở lên, tổng diện tích đất sản xuất từ 10ha trở lên.

- Sản xuất muối: Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 0,35 tỷ đồng/năm trở lên, tổng diện tích đất sản xuất từ 1ha trở lên.

- Đối với trang trại tổng hợp: Giá trị sản xuất bình quân phải đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên, tổng diện tích đất sản xuất từ 1ha trở lên.

Theo Thông tư hướng dẫn, giá trị sản xuất của trang trại/năm là giá trị sản xuất của ít nhất 1 năm trang trại đạt được trong 3 năm gần nhất với năm kê khai; được tính bằng tổng giá trị sản xuất các kỳ thu hoạch hoặc khai thác trong năm.

Tiêu chí kinh tế trang trại quy định tại Thông tư này là căn cứ để xác định đối tượng hưởng các chính sách của Nhà nước áp dụng cho kinh tế trang trại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đọc nhiều
Tiêu chí mới của kinh tế trang trại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO